Založ si blog

Proroctvo o siedmich obdobiach Cirkvi

Blahoslavený Bartholomew Holzhauser bol nemecký kňaz, ktorý žil v 17. storočí. Počas svojho života napísal mnoho kníh a spísal aj rôzne proroctvá. Jedno z jeho najpozoruhodnejších proroctiev je to o siedmych obdobiach Cirkvi: od jej počiatku za čias Ježiša až do dôb jeho úhlavného protivníka, ktorý má prísť na jej samom konci – biblického Antikrista.

 

Podľa Holzhausera sú jednotlivé obdobia cirkvi opísané už v Zjavení Jána, prorockom spise o konci časov. V Jánovej Apokalypse je sedem listov adresovaných „siedmimi cirkvám“: efezskej, smyrnianskej, pergamskej, tyatirskej, sardskej, filadelfskej a laodickej. Holzhauser tvrdí, že opis týchto cirkví sa nevzťahuje len na opis kresťanských spoločenstiev za Jánovych čias, ale že ide zároveň o proroctvo hovoriace o stave (katolíckej) cirkvi v jednotlivých etapách od jej vzniku až po posledný súboj s Antikristom a Kristov druhý návrat.

 

Biblický opis siedmych cirkví Apokalypsy sa nachádza v 2. knihe Zjavenia

 

sardy-2

(wikipedia.org)

Bl. B. Holzhauser

ETAPY CIRKVI:

 

Toto je Holzhauserove rozdelenie siedmich cirkví z Apokalypsy:

 

1) Efezská – od čias Ježiša Krista do dôb Nera a pápeža Lina; Holzhauser toto obdobie označil ako ´zasievanie´

2)Smyrnianska –  od Nera po cisára Konštantína Veľkého; ´mučeníctvo´

3) Pergamská – od Konštantína Veľkého po Karola Veľkého; ´obdobie učenlivosti´

4)  Tyarská – od Karola Veľkého po Karola piateho; ´obdobie mieru´

5) Sardská – od Karola piateho po Veľkého kráľa /Le Grand Monarque/ a Svätého pápeža; ´obdobie revolúcií, vojen a apostáze´

6) Filadelfská – obdobie vlády Veľkého kráľa a Svätého pápeža; ´obnova´

7) Laodická – vláda Antikrista a veľké prenasledovanie; ´skaza´

 

 

 

 

CIRKEV SARDSKÁ – NAŠA EPOCHA

 

Zhrnutie

 

Dĺžka jednotlivých období je veľmi rozdielna. Od obdobia cirkvi laodickej (vláda antikrista) – ktorá by mala trvať tri roky (tri roky má byť Antikristovi dovolené vládnuť, aj keď sa toto obdobie môže teoreticky počítať aj od jeho narodenia), až po obdobie cirkvi Pergamskej (od Konštantína Veľkého po Karola Veľkého), čo je 500 rokov.

 

Obdobie, v ktorom my žijeme, je podobne dlhé. Ide o cirkev sardskú, teda piate obdobie. Podľa Holzhausera ide o dobu ´revolúcií, vojen a apostázy.´ Toto obdobie sa začalo počas vlády španielskeho kráľa z rodu Habsburgovcov, Karola V.  Práve počas jeho života došlo k ´veľkej apostáze´ – protestantskej reformácii. Od tej doby sme prešli tridsať ročnou vojnou, francúzskou revolúciou, napoleonskými vojnami, revolučným rokom 1848, 1. svetovou vojnou, ruskou revolúciou, 2. svetovou vojnou. Podobne turbulentným obdobím si prešlo aj kresťanstvo ako také: z jednej cirkvi, tento stav trval 1500 rokov, sa za 500 rokov stalo viac ako 40 tisíc (zväčša apostatických) cirkví. Nehovoriac o totálnom prepade viery u ľudí. Slovíčko ´apostáza´ teda reprezentuje všetko od ateizmu cez protestantizmus až po nebezpečné pnutia v samotnej Katolíckej cirkvi.

 

Toto obdobie sa má skončiť príchodom ´Veľkého kráľa´ a ´Svätého pápeža.´ Obaja majú prísť z Francúzska počas najväčšej vojny, kedy celý Východný svet na čele s Ruskom a Čínou napadne Západ. Katolícka cirkev príde o pápeža a načas prestane de-facto existovať. Nad Rímom bude viať ruská vlajka. Tieto dve predpovedané osobnosti však majú situáciu zachrániť a prinavrátiť obnovenej Katolíckej cirkvi jej zašlú slávu a vážnosť. Veľká vojna, alebo III. svetová vojna, má zakončiť katastrofálne sardské obdobie, po ktorom prídu na rad dni obnovy – obdobie cirkvi filadelfskej.

 

 

List cirkvi sardskej, Zjavenie Jána

 

1 Anjelovi sardskej cirkvi napíš: Toto hovorí Ten, čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd: Poznám tvoje skutky; že máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy. 2 Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo, a už malo zomrieť. Lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojím Bohom. 3 Preto si spomeň, ako si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie. Lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem k tebe. 4 Ale máš v Sardách zopár ľudí, ktorí si nepoškvrnili odev. Tí budú so mnou chodiť v bielom, lebo sú toho hodní. 5 Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi. 6 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

 

Zjv2:1-6

sardy

(itm.com)

Sardy – mŕtva cirkev

 

Slovami B. Holzhausera

 

Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad bude len nemnoho.

Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia … sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach … svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.

Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade  a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.

 

Akýsi pápež (má to byť ´posledný pápež´ sv. Malachiáša?) má počas nepokojov újisť z Ríma a zahynúť v exile. Vtedy sa do Cirkvi ´votrú heretici´, ktorí budú o sebe falošne tvrdiť, že oni sú pravými nástupníkmi na Petrovom stolci. Bl. A. Emmerichová povedala, že toto bude tá biblická ohavnosť spustošenia s neplatnými sviatosťami.

 

15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: 16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa0 nevracia vziať si plášť. 19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, hovorím vám to vopred.

 

Mt24:15-25, slová JK

 

 

Prirovnanie k biblickým siedmim dňom stvorenia

 

Holzhauser prirovnal sedem období cirkvi k siedmim dňom stvorenia. O piatom dni – našej dobe – píše:

 

Piate obdobie možno prirovnať k piatemu dňu stvorenia sveta, kedy boli utvorené vtáky, ryby a zemské príšery. Je to doba, kedy sa ľudia ponoria do  surovosti a váľať sa budú vo svojich hriechoch, podobne, ako sa zvieratá noria do svojich živlov. Cirkev bude v biednom stave a ľudské zákony budú bezzubé a tolerantné; doktrínami a učením Cirkvi sa bude opovrhovať; svätosť u ľudí nebude dobre strážená kňazmi. Rovnako tak politický poriadok bude veľmi krehký. Každý človek, rovnako ako príšery zemské, bude veriť len tomu, čo sa mu bude páčiť a robiť čo sa mu bude chcieť.

 

 

 

Prirovnanie k siedmim obdobiam starého sveta

Holzhauser prirovnal piate obdobie Cirkvi k piatemu obdobiu starého sveta:

 

Túto periódu môžeme tiež porovnať k piatej perióde starého sveta, od kráľa Šalamúna po Babylonské zajatie. V tejto epoche upadol Izrael do modloslužobníctva a Júda a Benjamín boli jediní, kto dodržoval pravú zmluvu. Takže v tomto období odpadne veľké množstvo katolíkov  od jedinej pravej cirkvi a len nemnoho kresťanov prežije. Židovský štát bol po svojom odpade zrovnaný so zemou, Izraeliti sa stali otrokmi bezvercov. Tak sa stalo aj teraz: Svätá Ríša Nemeckého Národa bola spustošená a vyľudnená susednými národmi.

 

 

 

http://todayscatholicworld.com/bartholomew-holzhauser-catholic-prophecy-papacy.pdf

http://jeanneshouseafire.blogspot.sk/2013/12/venerable-holzhausers-visions_21.html

http://mpgavlak.blog.pravda.sk/2015/10/24/3-svetova-vojna-v-proroctvach-3-vitaz-od-zapadu/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barth%C3%A9l%C3%A9my_Holzhauser

https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_Holzhauser

„Predchodca Antikrista, “ ako ho predpovedala Panna Mária v La Salette

19.03.2019

Veľké množstvo katolíckych proroctiev sa zhoduje v tom, že niekedy v budúcnosti nastanú vo Francúzku a následne aj v Taliansku veľké nepokoje, počas ktorých akýsi pápež utečie z Ríma. viac »

Ďalšie proroctvo odkazujúce na útek akéhosi pápeža z Ríma

04.03.2019

V roku 1783 bol v knižnici v Premolskom opátstve objavený záhadný rukopis neznámeho mnícha, ktorý v ňom prebýval o tri storočia skôr. Na rukopise bolo zaznamenané isté proroctvo. Rukopis viac »

Desivý pohreb Raymonda Diocresa

28.02.2019

(http://www.jdiezarnal.com/) Raymond Diocres bol uznávaným teológom a profesorom na Sorbonskej univerzite v Paríži. Keď umrel, smútila za ním celá intelektuálna Európa. Učencov pohreb sa viac »

trump

Mueller neodhalil spolčenie Trumpa s Ruskom pred voľbami v roku 2016

24.03.2019 21:36

Mueller tiež posudzoval, či sa Trump pokúšal mariť vyšetrovanie.

Turecko, líra, Istanbul

Turci vyšetrujú americkú banku, či nezmanipulovala kurz líry

24.03.2019 20:39

Turecké regulačné úrady vyšetrujú americkú banku JPMorgan Chase. Správy analytikov banky mali "manipulatívny" obsah, tvrdia.

sefcovic,

Zeman sa stretol so Šefčovičom, ocenil jeho schopnosti a poprial mu úspech

24.03.2019 19:40

Podľa Šefčoviča má Zeman obavy o súdržnosť a budúcu spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky.

Jeruzalem, americká ambasáda

Rumunsko a Honduras uznali Jeruzalem za hlavné mesto Izraela

24.03.2019 18:59

Izraelskí politici ich rozhodnutie privítali.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 31
Celková čítanosť: 157884x
Priemerná čítanosť článkov: 5093x

Autor blogu

Kategórie