Založ si blog

Proroctvo o siedmich obdobiach Cirkvi 2

 

Blahoslavený Bartholomew Holzhauser bol nemecký kňaz, ktorý žil v 17. storočí. Počas svojho života napísal mnoho kníh a spísal aj rôzne proroctvá. Jedno z jeho najpozoruhodnejších proroctiev je to o siedmych obdobiach Cirkvi: od jej počiatku za čias Ježiša až do dôb jeho úhlavného protivníka, ktorý má prísť na jej samom konci – biblického Antikrista.

Pokračovanie článku ´Proroctvo o siedmich obdobiach Cirkvi´ :

http://mpgavlak.blog.pravda.sk/2017/03/10/proroctvo-o-siedmich-obdobiach-cirkvi/

 

 

 

ETAPY CIRKVI:

 

Toto je Holzhauserove rozdelenie siedmich cirkví z Apokalypsy:

 

1) Efezská – od čias Ježiša Krista do dôb Nera a pápeža Lina; Holzhauser toto obdobie označil ako ´zasievanie´

2)Smyrnianska –  od Nera po cisára Konštantína Veľkého; ´mučeníctvo´

3) Pergamská – od Konštantína Veľkého po Karola Veľkého; ´obdobie učenlivosti´

4)  Tyarská – od Karola Veľkého po Karola piateho; ´obdobie mieru´

5) Sardská – od Karola piateho po Veľkého kráľa /Le Grand Monarque/ a Svätého pápeža; ´obdobie revolúcií, vojen a apostáze´

6) Filadelfská – obdobie vlády Veľkého kráľa a Svätého pápeža; ´obnova´

7) Laodická – vláda Antikrista a veľké prenasledovanie; ´skaza´

 

ŠIESTE OBDOBIE – CIRKEV FILADELFSKÁ

 

Zhrnutie

 

U niektorých autorov sa možno stretnúť s názorom, že Malachiášov ´posledný pápež´ neznamená, že to bude posledný pontif v celých dejinách sveta, ale ´len´ posledný pápež nášho – piateho – obdobia. Pretože šieste obdobie Cirkvi, ako ho opísal Holzhauser, má byť RADIKÁLNE odlišné.

 

Keď Japonci prehrali II. svetovú vojnu, museli sa podrobiť podmienkam, ktoré im nadiktovali víťazi. A tak sa stalo, že ich cisár – ktorý bol ešte v roku 1944 považovaný za boha na zemi (!), dostal v roku 1945 status normálneho vládcu – človeka. Pre Japoncov bolo nepredstaviteľné, že by sa ich božský cisár vôbec mohol pokladať za bežnú osobu, ako boli oni. On bol pre nich niečo ako Kristus pre kresťanov. Predsa sa tak stalo. A niečo podobného sa udeje znova.

 

Holzhauser hovorí, že príde ďalšia veľká vojna kedy bude Rím dobytý nepriateľom, no jej celkovým víťazom sa stane ´Bohom pomazaný kráľ z Francúzska,´ potomok francúzskeho kráľovského rodu, ktorý ´zničí sektu Mohamedánsku´ a ´Anglicko, Rusko a Čínu obráti na katolícku vieru.´ Zároveň majú prestať existovať sekulárne republiky a národy sveta majú byť spravované katolíckymi kráľmi. Má vzniknúť akási nadnárodná únia štátov, zvaná Svätá Rímska Ríša – na ktorej čele má byť práve Veľký kráľ – a v rámci nej majú existovať jednotlivé katolícke kráľovstvá. V tejto dobe má byť obnovená aj Habsburská monarchia presne tak, ako to predpovedal jej posledný, zosadený cisár, blahoslavený Karol I.

 

Katolícka cirkev bude zažívať rozkvet aký už dávne veky nezažila, protestantizmus prestane existovať a ´všetci uznajú pápeža za jediného zástupcu Krista na zemi.´ Ľudia, ktorí budú žiť po veľkej vojne – a nebude ich veľa – budú zo strachu pred Božím hnevom žiť zbožné životy. Táto doba však nebude dlhá: hovorí sa, že má trvať 30 až 60 (možno 90) rokov. Potom sa svet opätovne obráti k hriechu.

 

Šiesta perióda má byť prípravou a nadýchnutím sa Cirkvi pred jej posledným a najväčším nepriateľom v celých dejinách sveta – biblickým Antikristom.

 

joanofarcstatue_compiegne

(wikipedia.org)

Počas storočnej vojny sa francúzskymi kampániami šírili proroctvá, že akási ´panna vzíde z lesov Orleánskych a vyženie Angličanov z Francúzska.´ Hlavne preto vyhovel kráľ Karol VII. Johanke z Arku – v podstate obyčajnej tínedžerke nízkeho pôvodu – keď k nemu prišla a žiadala si od neho vojsko. Bl. B. Holzhauser tvrdí, že sa v tejto krajine opäť udeje obdobný zázrak a znova to bude počas najväčšej núdze.

 

 

List cirkvi filadelfskej, Zjavenie Jána

 7 Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvára, nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí: 8 Poznám tvoje skutky – hľa, nechal som pred tebou otvorené dvere, ktoré nik nemôže zavrieť -, že máš málo sily, no zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. 9 Hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú židia, a nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem. 10 Preto, že si zachoval moje slovo a vytrval si, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. 11 Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. 12 Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Otca, aj svoje nové meno.13 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

 

Zjv3:7-13

 

Slovami B. Holzhausera

Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

 

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke.

 

philadel

(youtube.com)

Filadelfy – cirkev verná

 

Prirovnanie k siedmim dňom stvorenia

 

Túto dobu možno prirovnať k šiestemu dňu, kedy Boh stvoril človeka na svoj obraz a nariadil mu, aby sa stal pánom všetkého tvorstva na zemi. Takže človek tejto doby bude svojou dobrotivosťou a svätosťou skutočným obrazom Boha. A VEĽKÝ KRÁĽ bude vládnuť nad všetkými národmi.

 

 

 

Prirovnanie k siedmim obdobiam starého sveta

 

Toto obdobie možno prirovnať k šiestemu obdobiu starého sveta, od príchodu Izraelitov z Babylonského zajatia a obnovenia Jeruzalemského chrámu, až po narodeniu Krista. Tak ako Boh potešil svoj ľud znovu vystavaním chrámu a svätého mesta, tak ako všetky kráľovstvá patrili do jednej veľkej Rímskej ríše, a tak ako Cézar Augustus, najmocnejší a najskvelejší vládca, porazil všetkých nepriateľov a dal svetu štyridsať päť rokov mieru; tak Boh vyleje na svoju Cirkev, ktorá bola v piatom období svedkom strašného ničenia a prenasledovania, najhojnejšie milosti.

 

3278-8012-thickbox

(amazon.fr)

Proroctvá o ´Veľkom kráľovi´ a ´Svätom pápežovi´ sú vo Francúzsku dobre známe.

 

 

Opis Veľkého kráľa /Le Grand Monarque/ a Svätého pápeža /Le Saint Pape/ v Zjavení Jána

 

Bl. B. Holzhauser tvrdí, že Veľký kráľ a Svätý pápež, ktorí majú predchádzať príchodu Antikrista, sú opísaní v Zjavení Jána

1 I videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. Jeho tvár bola ako slnko, jeho nohy ako ohnivé stĺpy 2 a v ruke mal otvorenú knižku. Pravou nohou si stal na more, ľavou na zem 3 a zvolal mohutným hlasom, ako keď reve lev. A keď zvolal, sedem hromov prehovorilo svojím hlasom. 4 A keď dohovorilo sedem hromov, chcel som písať, ale počul som hlas z neba, ktorý hovoril: „Zapečať, čo hovorilo sedem hromov, a nepíš to!“ 5 Tu anjel, ktorého som videl stáť na mori i na zemi, zdvihol k nebu svoju pravú ruku 6 a zaprisahal sa na Žijúceho na veky vekov, ktorý stvoril nebo a čo je v ňom, zem a čo je na nej, i more a čo je v ňom: „Času už nebude!“

 

Zjv10:1-6

 

14 Potom som videl, a hľa, biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako Syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák.

 

Zjv14:14

15 A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: „Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy; žatva na zemi dozrela.“ 16 A ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá.

 

Zjv 14:15,16

 

 

Holzhauser píše:

(Zjv10:1-6) toto je opis Veľkého kráľa, ktorého pošle sám Boh. Bude mocný ako anjel, pretože nikto ho nebude môcť poraziť. Bude predvojom Božím. Príde dolu z neba, čo znamená, že bude odkojený na prsiach matky, Katolíckej cirkvi. Oblak, ktorým je zahalený, symbolizuje pokoru, s ktorou bude kráčať … Dúha nad jeho hlavou symbolizuje, že prinesie mier celej zemi. Tvár ako slnko predstavuje nádheru jeho svätosti, slávy, cti, veľkoleposti, takže ho budú nasledovať všetci princovia zeme. To, že stojí na mori aj zemi znamená, že bude vládnuť nad celou zemou a všetkým moriam. 

 

(Zjv14:14) je druhým opisom Veľkého kráľa. Koruna symbolizuje jeho vládu na celou Svätou Rímskou ríšou. Kosák v jeho ruke predstavuje jeho mocnú armádu, s ktorou zničí všetkých nepriateľov Boha.

 

(Zjv14:15) hovorí o Veľkom a Svätom Pápežovi, ktorý, zoslaný Bohom, bude kričať po svätosti Cirkvi, takže Veľký kráľ vykorení koreň bezbožnosti, keď už miera hriechov a ohavností pretečie.

 

 

http://todayscatholicworld.com/bartholomew-holzhauser-catholic-prophecy-papacy.pdf

http://jeanneshouseafire.blogspot.sk/2013/12/venerable-holzhausers-visions_21.html

http://mpgavlak.blog.pravda.sk/2015/10/24/3-svetova-vojna-v-proroctvach-3-vitaz-od-zapadu/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barth%C3%A9l%C3%A9my_Holzhauser

https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_Holzhauser

Temné sily sa obracajú proti Veľkej Británii

27.10.2022

Úmrtie kráľovnej Alžbety II. bola už druhá veľká strata Británie v priebehu len niekoľkých mesiacov. Totižto len v minulom roku zomrel… James Bond. Áno, presne tak. Nezomrel doterajší predstaviteľ Jamesa Bonda – Daniel Craig – ale priamo sám agent 007 a to na konci poslednej bondovky s jemne zavádzajúcim názvom „Nie je čas zomrieť“, keď sa nechal, čoby [...]

Čo hovorí kartička „Epidémia“ z kartovej hry „Illuminati“ (1995) ?

26.11.2021

Kedysi sa o kartovej hre s názvom „Illuminati“ hovorilo veľmi veľa – a to zvlášť v súvislosti s veľmi podivnou kartou (v celej sade ich je asi 400), ktorá akoby poukazovala na teroristické útoky z 11. septembra 2001, pričom… kartová hra dokázateľne pochádza z pred roka 1996. Všetkých 400 kariet z hry je mimoriadne bizarných. Cítiť z nich nielen zlo a škodoradosť, [...]

K pamiatke dňa invázie do Československa z roku 1968 – zasväťme Rusko!

21.08.2021

Dnes je to po prvý krát, čo si Slovenská republika oficiálne pripomína inváziu spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy do Československa takzvaným pamätným dňom. Invázia bola reakciou na takzvanú „Pražskú jar“ vedenú Alexandrom Dubčekom a vypukla v noci z 20. na 21. augusta 1968, kedy vojská piatich krajín na čele so ZSSR obsadili kľúčové body po celom [...]

Ján Budaj

Envirorezort preberie od lesníkov ďalšie pozemky. Budaj ohlásil tri národné parky, ktoré prejdú zonáciou

03.12.2022 17:25

Šéf ministerstva Ján Budaj prezradil aj ďalšiu ambíciu - chce vymenovať aj úplne nový národný park.

ALDE

Európski liberáli prijali v Bratislave rezolúciu o právach pre LGBTI+ ľudí

03.12.2022 17:02

Navrhovateľom rezolúcie bolo hnutie Progresívne Slovensko. Je reakciou na nedávny teroristický útok na Zámockej.

Peter Pellegrini, Richard Sulík

Politológ: Spolupráca SaS s Hlasom je politická realita. Ďalšie dýky do chrbta koalícia prežiť nemusí

03.12.2022 17:00

Hlas je pre Sulíka to najmenšie zlo a vládu s Petrom Pellegrinim by aktuálne zrejme uprednostnil pred vládou s Igorom Matovičom.

Miroslav Kollár / Spolu /

Spolu bude na sneme riešiť postup do volieb, má prísť aj Dzurinda

03.12.2022 15:21

Šéf strany Miroslav Kollár hovorí o spolupráci stredopravých strán.Tvrdí, že Dzurindov politický projekt je ideovo pripravený.

Matej Gavlák

POZRITE TIEŽ: matejgavlak.eu/

Štatistiky blogu

Počet článkov: 80
Celková čítanosť: 518973x
Priemerná čítanosť článkov: 6487x

Autor blogu

Kategórie