Založ si blog

Zasvätenie Ruska – naozaj k nemu došlo?

 

Fatimská Panna Mária varovala ľudstvo, že ak jej nebude špecificky zasvätené Rusko, krajina rozšíri svoje bludy do celého sveta, spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú usmrtení, Svätý otec bude veľmi trpieť a mnohé národy budú zničené. Hoci oficiálne už k zasväteniu došlo, panujú pochybnosti, či bolo vykonané správne; resp. či šlo naozaj o zasvätenie Ruska, alebo o zasvätenie celého sveta.

 

A hľa, iné zviera, druhé, podobné medveďovi, bolo postavené na jednom boku a malo tri rebrá v pysku. A hovorili mu: ´Hore sa, žer veľa mäsa!´

Dan 7:5

 

Preklad stránky: http://www.fatima.org/apostolate/faqconse.asp

 

1) Čo je to zasvätenie?

Je to obrad, kedy je osoba, skupina osôb, alebo vec venovaná službe Bohu, prípadne na iný účel.

 

2) Čo to znamená „zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie?“

  1. júla 1917 vyslovila Panna Mária vo Fatime tieto slová: „Boh potrestá svet za jeho hriechy vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého otca. Na to, aby sa tomu predišlo, požadujem, aby bolo sv. prijímanie obetované za tieto hriechy, a aby bolo Rusko zasvätené môjmu Nepoškvrnenému srdcu … Nakoniec bude moje Nepoškvrnené srdce triumfovať. Svätý otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti a obdobie mieru bude dané celej zemi.“

Požiadavka našej Pani je veľmi jednoduchá: aby bolo Rusko – krajina, z ktorej vzišlo v 20. storočí toľko zla – zasvätené skrze určitý rituál Matke Božej.

 

3) Prečo je potrebné zasvätiť práve Rusko?

Pretože to je vôľa Božia. Panna Mária povedala vo Fatime sestre Lucii nasledujúce: „Rusko sa stane nástrojom trestu pre celý svet – vybraným priamo z Neba, ak nedôjde k obráteniu tohto úbohého národa …“

Sestra Lucia napísala vo svojich listoch a pamätiach, že sám Pán sa jej zdôveril, že neobráti Rusko, kým nebude vykonané požadované zasvätenie, „pretože chcem, aby celá Cirkev uznala toto zasvätenie ako triumf Nepoškvrneného srdca Márie, aby sa začalo uctievať v celej Cirkvi; a aby úcta k Nepoškvrnenému srdcu Márie bola rovnaká, ako úcta k Môjmu Nepoškvrnenému srdcu.“ Sestra Lucia vysvetlila, že keďže je Rusko taká známa krajina, jeho obrátenie sa po jeho zasvätení Nepoškvrnenému srdcu Márie by bol nepopierateľným dôkazom, že sa obrátilo práve kvôli zasväteniu a ničomu inému. Vo svete by sa potom rozmohol kult Nepoškvrneného srdca Márie tak, ako si to žiada Boh.

 

4) Čo ak k zasväteniu Ruska nedôjde?

Panna Mária vo Fatime varovala, že ak nedôjde k zasväteniu Ruska, „krajina rozšíri svoje bludy do celého sveta, spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú usmrtení, Svätý otec bude veľmi trpieť a mnohé národy budú zničené.“ Rovnako bolo povedané, že ak sa krajina zasvätí, dôjde k jej zázračnému obráteniu sa a svetu bude dané obdobie mieru, čo bude znakom moci Božej.

 

5) Ako presne sa malo zasvätenie vykonať?

Slová, ktoré mala panna Mária povedať vo Fatime sestre Lucii: „Ten moment príde, keď Boh požiada Svätého otca, v jednote so všetkými biskupmi sveta, aby bolo Rusko zasvätené môjmu Nepoškvrnenému srdcu.“ Po zasvätení Ruska malo nastať jeho obrátenie. Takže bez zasvätenia Ruska nedôjde k jeho obráteniu a táto krajina bude naďalej rozširovať svoje bludy do celého sveta, čím spôsobí perzekúciu Cirkvi, prenasledovanie dobrých, strašné utrpenie Svätého otca a v neposlednom rade zničenie mnohých národov tak, ako to bolo vo Fatime predpovedané.

Sestra Lucia neustále opakovala, že právoplatné zasvätenie vyžaduje, aby pápež „stanovil čas, kedy Jeho svätosť nariadí biskupom celého sveta, aby každý, vo svojej katedrále, v stanovenom čase spolu s pápežom vykonali zasvätenie Ruska …“

 

6) Ale nebola Fatima len súkromné zjavenie, ktorému bežný Katolík nemusí veriť?

Ani zďaleka. Fatima bola potvrdená zázrakom, ktorého svedkom bolo 70 tisíc ľudí – tak zvaný Slnečný zázrak. Sám pápež Ján Pavol II. sa o Fatime vyjadril, že „je to záväzok pre Cirkev.“ Dokonca verejne vyhlásil, že to bola panna Mária Fatimská, ktorá ho zachránila od istej smrti po jeho postrelení v roku 1981.

Pápež sa dokonca až dva krát pokúsil o zasvätenie Ruska, ale názov krajiny pri tomto úkone nikdy nebol spomenutý a zasvätenia sa ani nezúčastnili biskupi. Toto dokazuje, že sám pápež považoval zasvätenie za veľmi dôležitý úkon, aj keď nebolo vykonané podľa požiadaviek Našej Pani: aby šlo o verejný ceremoniál, kedy bude presne a špecificky pomenované Rusko, a jeho súčasťou budú všetci biskupi sveta. Napriek tomu nás Naša Pani ubezpečila, že k tomuto úkonu jedného dňa dôjde.

 

russia consecr

 

7) Zasvätenie Ruska 25. marca 1984 nebolo úspešné?

Nie. Sama sestra Lucia v roku 1985 pre jedny noviny povedala, že zasvätenie neuspokojilo Pannu Máriu, pretože „sa na ňom nezúčastnili biskupi a vôbec nebolo spomenuté, že ide o Rusko.“ V ten deň bol zasvätený svet ako taký, bez špecifického pomenovania Ruska. Aj Svätý otec sa nechal počuť, že ľud Ruska stále čaká na „svoje zasvätenie a obrátenie.“ Tieto slová sa objavili vo vatikánskych novinách L´Osservatore Romano.

(To, že nebolo špecificky spomenuté Rusko, ale bol zasvätený skôr svet ako taký, malo svoje – hlavne politické – dôvody. Cirkev, ale celkovo Západ, sa obával, že by okázalá verejná sviatosť na zasvätenie Ruska rozzúrila a vyprovokovala komunistický Sovietsky Zväz k nečakaným akciám a protiútokom. Samozrejme, toto nie je nejaké ospravedlnenie, len vysvetlenie dobovej situácie – pozn. prekl.)

 

8)  Zasvätenie sveta z roku 1984 teda nenaplnilo požiadavky Panny Márie Fatimskej?

Nie. Požiadavka, ktorá bola daná sestre Lucii znela, že Rusko musí byť zmienené.

V roku 1978 v interview s otcom Umbertom Pasqualem, ako aj v jej liste otcovi Pasqualemu zaznela otázka: ´Povedala vám Panna Mária, aby bol zasvätený svet?´ Sestra Lucia odpovedala:

„Nie, otče. O tom nikdy nepadla zmienka! Naša Pani nám v roku 1917 povedala: ´Žiadam vás, aby bolo zasvätené Rusko …´ V zjavení v roku 1929 mi naša Pani povedala, že treba naliehať na Svätého otca, aby zasvätil tú krajinu, že na to nadišiel čas.“

Vo svojom liste z roku 1980 píše: ´Panna Mária Fatimská požadovala zasvätenie len Ruska.´ Interview so sestrou Luciou, ako aj jej listy, boli zverejnené vo vatikánskom denníku L´Osservatore Romano 12. mája 1982.

 

9) Avšak nie je náhodou pád komunizmu po zasvätení vykonanom v roku 1984 dôkazom toho, že bolo predsa len úspešné, aj keď v ňom nebolo Rusko špecificky menované?

Ťažko. V roku 1997 prijalo Rusko balík zákonov, ktoré diskriminujú Katolícku cirkev a naopak, nahrávajú Ortodoxnej cirkvi, Budhizmu, Islamu a Judaizmu. Katolícke farnosti musia byť každoročne ´registrované´ , kňazi a mníšky môžu dostať len trojmesačné vízum, ktoré nie je možne predĺžiť.  Vatikán odsúdil tieto zákony ako veľký krok späť.

V celom Rusku je dnes len nejakých 300 000 Katolíkov, menej ako v roku 1917, keď došlo ku fatimskému zjaveniu, ako aj ku komunistickej revolúcii. Komunizmus naplnil predpovede Našej Pani o exporte ruských bludov do celého sveta. Dnes Moslimovia v Rusku prečíslujú Katolíkov v pomere 10:1. Panna Mária prisľúbila, že sa Rusko obráti. Obrátilo sa? Porovnajte si to so zjavením v Guadalupe v Mexiku v 16. storočí: za necelých 9 rokov sa 9 miliónov Aztékov obrátilo od uctievania démonických ´bohov´ a ľudských obetí na Katolicizmus. Napriek tomu, dnes, v Rusku, po 14 rokoch od ´zasvätenia´ došlo sotva k nejakým obráteniam sa. Naopak, je tam menej Katolíkov, ako pred 80 rokmi!

Dokonca ešte aj ruský Ortodoxný patriarcha Alexej II. v decembri 1998 priznal, že ´od pádu komunizmu´ Kresťanstvo v Rusku nie je len potláčané a zabúdané, ale je tiež úmyselne zosmiešňované … ako niečo staré a nepotrebné. Alexej tiež hovoril o nástupe neopaganizmu … totalitných siekt, čiernej mágie, astrológov a okultistov v ´postkomunistickom´ Rusku.

A medzitým, Boris Jeľcin bol nútený odovzdať množstvo svojich právomocí ruskému parlamentu, v ktorom dominujú bývalí komunisti, a hlavne novému premiérovi Ruska, bývalému dôstojníkovi KGB. Už teraz – opäť raz – kontrolujú Komunisti celú ruskú ekonomiku, čo NY Times nazvali ´prudkým obratom doľava´ a návratom sovietského štýlu vládnutia.

Tým najvýstižnejším prejavom ´zasvätenia Ruska´ je ale toto: od roku 1984, kedy malo k zasväteniu dôjsť, bolo priamo v lonách svojich matiek zabitých viac ako 600 miliónov detí po celom svete. Vojna proti nenarodeným je tou najväčšou vojnou v dejinách. Takže je viac ako jasné, že obdobie mieru, ktoré predpovedala Naša Pani vo Fatime, ešte nenastalo.

Obrátenie Ruska, prisľúbené po jeho zasvätení, neprišlo. To jedine dokazuje, že k zasväteniu Ruska jednoducho nedošlo, pretože zjavenie z Fatimy je pravé.

 

10) Nie je k zasväteniu príliš neskoro, keďže k rozšíreniu ruských bludov už došlo?

To v žiadnom prípade! Sestra Lucia sa už v roku 1931 nechala počuť: ´Na moje naliehania nikto nereaguje! … Tak ako francúzsky kráľ (počas fr. revolúcie), budú sa kajať , dokonca Rusko zasvätia. Ale to už bude neskoro! Rusko už dnes rozširuje svoje bludy po celom svete … ´

Takže k zasvätenie nakoniec naozaj dôjde, veď aj Naša Pani predpovedala: ´Na konci bude moje Nepoškvrnené srdce triumfovať. Svätý otec mi Rusko zasvätí, to sa obráti, a obdobie mieru bude dané celému svetu.´ Sám Boh upozornil sestru Luciu, že ´nikdy nie je neskoro na obrátenie sa k Ježišovi a Márii.´

 

11) Ohľadom zasvätenia, čo je teraz to najakútnejšie?

Naša pani nás varovala: ´Ak nebude Rusko zasvätené môjmu Nepoškvrnenému srdcu, krajina rozšíri svoje bludy do celého sveta, spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú usmrtení, Svätý otec bude veľmi trpieť a mnohé národy budú zničené.´

Budeme svedkami zničenia mnohých národov, ako to hovorí proroctvo z Fatimy. To naozaj musíme čakať na to, až sa toto udeje? Pozrite sa okolo seba: úpadok morálky, chaos vo svete, nepokoje … Len obyčajná obozretnosť nám našepkáva, že nesmieme čakať už ani chvíľočku so zasvätením Ruska, a len Ruska, Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

 

12) Ale ak pápež cíti, že k zasväteniu naozaj došlo, prečo by sa tým mal po toľkých rokoch opäť zaoberať?

Pápež nikdy verejne netvrdil, že bolo zasvätené Rusko Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Naopak, podľa jeho interview pre L´Osservatore Romano, ruský ľud ešte len čká na svoje zasvätenie. Veriaci teda musia neustále Svätému otcovi pripomínať, aby zasvätil Rusko! V skutočnosti, Bohom dané právo, upozorniť pápeža na nejakú záležitosť, bolo definované v katolíckej doktríne na dvoch konciloch: na I. vatikánskom (1870)  a II. Lyonskom (1274); rovnako tak bolo potvrdené v Kódexe kanonického práva (kanón 212).

Dobro cirkvi a bezpečie celého sveta závisí na vyplnení požiadaviek Panny Márie Fatimskej. Táto záležitosť bude skutočne ukončená, keď dôjde k uskutočneniu požadovaného zasvätenia, alebo keď pápež oficiálne prehlási, že k zasväteniu už došlo a to podľa stanovených podmienok. Toto sa zatiaľ neudialo a tak celá záležitosť ostáva otvorená na verejnú diskusiu a petície verných, ktorí majú plné právo na to upozorňovať pápeža a aj celý svet.   

———————————————————————————————————————–

Nie je to len Panna Mária Fatimská, kto predpovedal, že Rusko rozšíri svoje bludy do celého sveta, spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú usmrtení, Svätý otec bude veľmi trpieť a mnohé národy budú zničené. Podobné predpovede pochádzajú aj od súkromných zjavení rôznych svätcov, ale aj laikov. (viac tu: http://mpgavlak.blog.pravda.sk/2015/10/24/3-svetova-vojna-v-proroctvach-3-vitaz-od-zapadu/ a tu: http://mpgavlak.blog.pravda.sk/2015/09/25/3-sv-vojna-v-proroctvach-sme-na-pokraji-biblickej-apokalypsy/)

Pred III. svetovou vojnou sa – podľa týchto proroctiev – má udiať niekoľko zásadných udalostí, ktoré majú byť pre Boží ľud signálom, čo sa blíži. Niektoré z týchto varujúcich udalostí by mali byť tieto:

  • Rusko náhle a nečakane obsadí časť Turecka, celkom určite to bude zahrňovať mesto Istambul
  • Na západnom pobreží USA má dôjsť k nejakej násilnej udalosti; buď nastane nejaký masívny teroristický útok, podobný tomu z 11. septembra; alebo (pravdepodobnejšie) by malo dôjsť k nejakej obrovskej prírodnej katastrofe – asi zaplaveniu rozsiahlych oblastí – táto katastrofa však má byť vyvolaná umelo
  • Na oblohe sa zjaví jasná a niečím absolútne výnimočná kométa; mnohé predpovede hovoria o tom, že kusy akejsi kométy majú zasiahnuť Zem a spôsobiť – okrem iného – prílivové vlny
  • Bezprostredným varovaním blížiacej sa invázie z Východu majú byť dve nečakané a kruté občianske vojny, ktoré budú vedené ako prenasledovanie Cirkvi; prvá vypukne vo Francúzsku, niekoľko mesiacov po nej bude následovať  Taliansko – a pápež bude musieť opustiť mesto Rím

 

Pápež, ktorý újde z Ríma, má v exile zasvätiť Rusko podľa požiadaviek Panny Márie Fatimskej – to už ale bude neskoro – pretože sa to stane v čase, keď Rusko náhle a nečakane obsadí veľkú časť sveta.

Všetky tieto predpovede sú ale hlavne varovanianemusia sa vôbec udiať. To by sa ale svet musel zmeniť, resp. muselo by dôjsť k požadovanému zasväteniu skôr, než bude neskoro.

Temné sily sa obracajú proti Veľkej Británii

27.10.2022

Úmrtie kráľovnej Alžbety II. bola už druhá veľká strata Británie v priebehu len niekoľkých mesiacov. Totižto len v minulom roku zomrel… James Bond. Áno, presne tak. Nezomrel doterajší predstaviteľ Jamesa Bonda – Daniel Craig – ale priamo sám agent 007 a to na konci poslednej bondovky s jemne zavádzajúcim názvom „Nie je čas zomrieť“, keď sa nechal, čoby [...]

Čo hovorí kartička „Epidémia“ z kartovej hry „Illuminati“ (1995) ?

26.11.2021

Kedysi sa o kartovej hre s názvom „Illuminati“ hovorilo veľmi veľa – a to zvlášť v súvislosti s veľmi podivnou kartou (v celej sade ich je asi 400), ktorá akoby poukazovala na teroristické útoky z 11. septembra 2001, pričom… kartová hra dokázateľne pochádza z pred roka 1996. Všetkých 400 kariet z hry je mimoriadne bizarných. Cítiť z nich nielen zlo a škodoradosť, [...]

K pamiatke dňa invázie do Československa z roku 1968 – zasväťme Rusko!

21.08.2021

Dnes je to po prvý krát, čo si Slovenská republika oficiálne pripomína inváziu spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy do Československa takzvaným pamätným dňom. Invázia bola reakciou na takzvanú „Pražskú jar“ vedenú Alexandrom Dubčekom a vypukla v noci z 20. na 21. augusta 1968, kedy vojská piatich krajín na čele so ZSSR obsadili kľúčové body po celom [...]

ukrajina mariupoľ maxar

Rusi postavili v Mariupole novú základňu. Rozšíril sa aj cintorín, odhalili satelitné snímky

03.12.2022 20:25

Ukrajinské úrady odhadujú, že ruské bombardovanie zanechalo v troskách až 90 percent z mestskej infraštruktúry.

Ján Budaj

Envirorezort preberie od lesníkov ďalšie pozemky. Budaj ohlásil tri národné parky, ktoré prejdú zonáciou

03.12.2022 17:25

Šéf ministerstva Ján Budaj prezradil aj ďalšiu ambíciu - chce vymenovať aj úplne nový národný park.

ALDE

Európski liberáli prijali v Bratislave rezolúciu o právach pre LGBTI+ ľudí

03.12.2022 17:02

Navrhovateľom rezolúcie bolo hnutie Progresívne Slovensko. Je reakciou na nedávny teroristický útok na Zámockej.

Peter Pellegrini, Richard Sulík

Politológ: Spolupráca SaS s Hlasom je politická realita. Ďalšie dýky do chrbta koalícia prežiť nemusí

03.12.2022 17:00

Hlas je pre Sulíka to najmenšie zlo a vládu s Petrom Pellegrinim by aktuálne zrejme uprednostnil pred vládou s Igorom Matovičom.

Matej Gavlák

POZRITE TIEŽ: matejgavlak.eu/

Štatistiky blogu

Počet článkov: 80
Celková čítanosť: 519023x
Priemerná čítanosť článkov: 6488x

Autor blogu

Kategórie