Založ si blog

Katolícke proroctvá varujúce pred dočasným návratom komunizmu

A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký červený drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem.

Zjv 12:3

 

Veľký červený drak z Apokalypsy je ateistický komunizmus, ktorý všade rozširuje bludy popierania a neposlušnosti voči Bohu.

Slová Panny Márie otcovi Gobbimu

 

 

John Mariani

 

„Prosím, modlite sa za Ameriku. Pán mi povedal: ´… mnoho demokratických štátov po celom svete čaká kolaps. Začne sa to v Spojených Štátoch Amerických, potom budú nasledovať štáty Európy. Dal som týmto krajinám slobodu, ale ony zneužili svojej slobody tým, že porušovali moje prikázania. Kvôli tomuto budú zničené. A budú ruinami až dovtedy, kým sa ľudia opäť neobrátia ku mne. Potom tieto národy opäť oživím. Ale kým sa tak nestane, zostanú mŕtve. A komunizmus sa opäť vráti na svet.´“

 

 

Zjavenie v Garabandale

 

Úryvok z knihy Garabandal der Zeigefinger Gottes od Albrechta Webera, 1965

 

Conchita povedala autorovi: „Všetko sa stane, keď sa komunizmus opäť navráti.“

 

Autor odpovedal: „Čo tým myslíte, ´opäť sa navráti´? Znamená to, že pred tým komunizmus skolabuje?“

 

„Neviem“, odpovedala Conchita, „ale Nepoškvrnená Panna povedala: ´Keď sa komunizmus opäť navráti.´“

 

 

 

 

OURLADY.CA

 

Perzekúcia

 

„S pádom Berlínskeho múru sa zdalo, že – aspoň ten sovietsky – komunizmus padol. Toto tvrdili aj médiá. Pred niekoľkými rokmi navštívil Kanadu staručký kňaz, ktorý bol komunistami dlhé roky prenasledovaný. Povedal, že Američania sú veľmi naivní, ak si myslia, že komunizmus úplne vymizol. Tak napríklad v jeho krajine sú bývalí komunisti stále u moci, len prezliekli kabáty. Toto potvrdili aj ďalší disidenti z krajín východnej Európy.

 

Podľa zjavenia v Garabandale, komunizmus opäť povstane, aby zopakoval svoj pokus o vládu nad svetom. V roku 1978 mal otec Francis Benac rozhovor s Mary Loli. Tu je krátky úryvok:

 

OTEC BENAC: ´Povedala Nepoškvrnená Panna niečo o komunizme?´

 

MARY LOLI: ´Panna niekoľko krát spomenula komunizmus. Neviem už presne koľkokrát, ale povedala, že skutočne príde doba, kedy sa bude zdať, že komunizmus ovládol celý svet. Myslím, že vtedy to bolo, keď spomenula, že v tých dňoch nebudú môcť kňazi nikde slúžiť svätú omšu a nebudú môcť ani rozprávať o Bohu

 

OTEC BENAC: ´Spomenula Panna aj to, že budú ľudia posielaní na smrť?´

 

MARY LOLI: ´Čo povedala bolo, že kňazi sa budú musieť ukrývať, ale o treste smrti nevravela nič. Nepovedala, že budú vraždení, ale som si istá, že budú prenasledovaní.´

 

OTEC BENAC: ´Vaša matka mi povedala, že ste raz bola so svojím otcom a veľmi ste plakala. Váš otec jej potom povedal: Loli plakala a neustále hovorila – To bude až také zlé? Ľudia budú až tak trpieť?  Pamätáte si, prečo ste tak plakala?

 

MARY LOLI: ´Týkalo sa to komunizmu a toho, čo sa bude diať v cirkvi a aj toho, aké to bude mať následky. Keď bude zmätok v cirkvi, trpieť budú aj bežní ľudia. Niektorí kňazi, ktorí sú skrytými komunistami, spôsobia taký zmätok, že nikto nebude vedieť rozoznať, čo je dobré a čo je zlé.´“

 

ccc5d2f13c071b701d11c2ebc5877fb4

(https://sk.pinterest.com/pin/380343131006148210/)

Kde všade sa komunizmus rozšíri?

 

Vo februári 1943 poslala sestra Lucia, ktorej sa mala Panna Mária zjaviť vo Fatime v Portugalsku, list španielskemu biskupovi Antóniovi Garciovi z provincie Tuy-Vigo, kde sa píše: ´Ak budú biskupi Španielska plniť príkazy Nášho Pána a začnú skutočnú reformu veriacich a cirkvi, Španielsku sa povedie dobre. Ale ak nie, Rusko opäť bude nepriateľom, ktorým Boh Španielov potrestá.´ Rovnako tak aj Conchita predpovedala, že komunizmus sa opäť navráti do Španielska, avšak krajina bude menej trpieť ako okolité štáty, kvôli perzekúcii, ktorú si vytrpela počas občianskej vojny, kedy bolo zabitých a umučených 13 biskupov a viac ako 7000 kňazov.

 

Bude sa perzekúcia týkať iba Európy? Keď bola Loli položená táto otázka, odpovedala, že podľa toho, čo jej bolo ukázané, sa zdá, že sa komunizmus rozšíri do viacerých častí sveta. Inokedy sa mala vyjadriť: ´ak nezmeníme svoje správanie, Rusko ovládne celý svet.´ V takom prípade by sa komunizmus rozšíril ďaleko za hranice Európy.

 

Conchita spomenula, že keď raz navštívila Pátra Pia, on jej povedal: ´Veľké Božie zázraky musia byť vykúpené veľkým krviprelievaním v celej Európe.´

 

 

Ako sa to všetko skončí

 

Nebude ľudskej sily, ktorá by bola schopná zastaviť toto strašné diabolské besnenie, ale nakoniec zakročí Boh. Jacinta sa raz vyjadrila: ´Tieto ťažké dni sa udejú pred Veľkým napomenutím, pretože samotné Veľké napomenutie príde, keď bude situácia najhoršia.´

 

Otec Brennan píše: „Pán Ježiš nám povedal, že ´keby sa tie dni neskrátili, nebol by sa zachránil nik,´ takže dôjde k nejakému Božiemu zásahu, ktorý bude neuveriteľný a zároveň neuveriteľne strašný a ktorý úplne zmení beh udalostí.“

 

Iný úryvok z knihy o Garabandale:

 

Pani Bocabeillova sa spýtala Mary Loli: ´Keď mi nemôžete povedať presný rok, poviete mi aspoň približnú dobu, kedy sa to udeje?´

´Áno, udeje sa to, keď to svet bude najviac potrebovať.´

´A to bude kedy?´

´Keď Rusko náhle a nečakane obsadí veľkú časť sveta. Boh nechce, aby sa toto stalo tak rýchlo. Bude to v dňoch, keď sa Svätá omša nebude môcť nikde slúžiť a svet tak bude najviac vo svojich dejinách potrebovať zásah od Boha

 

Biblia, Kniha Ezechielova, hovorí, že príde deň, kedy ´Gog z krajiny Magoga z ďalekého severu´ podnikne mohutnú inváziu do Izraela. Vo všeobecnosti sa verí, že týmto biblickým Gogom je Rusko. O jeho osude Ezechiel vypráva:

 

„Zavrátim ťa a budem ťa viesť. Vyvediem ťa z končín severu a zavediem ťa na vrchy Izraela. Z ľavej ruky ti vyrazím luk a z pravej ruky ti vypichnem šípy. Na vrchoch Izraela padneš ty i početné národy, ktoré sú s tebou. Dravým vtákom, rozličným okrídlencom a zverom poľa ťa dám za pokrm. Padneš na otvorenom poli, pretože ja som prehovoril, hovorí Pán, Jahve.“

Ez 39:2-5

 

 

 

OTEC GOBBI

 

 

Slová Panny Márie

„Veľký červený drak z Apokalypsy je ateistický komunizmus, ktorý všade rozširuje bludy popierania a neposlušnosti voči Bohu. Veľký červený drak je Marxistický ateizmus, ktorý sa zjavuje s desiatimi rohmi, čo sú kanály, ktorými šíri bludy do sveta. Tie vedú k tomu, že ľudstvo prestáva poslúchať Desať Božích Prikázaní. Drak má sedem hláv, na ktorých sú koruny, symbol vlády. Hlavy s korunami reprezentujú národy, v ktorých je komunizmus zavedený a v ktorých má ideologickú, politickú a vojenskú moc.

 

Veľkosť draka predstavuje enormnú rozlohu krajín, zotročených vládou ateistického komunizmu. Jeho farba je červená, pretože jeho nástrojom na vládu nad svetom sú vojny a veľké prelievanie krvi.

 

Veľkému červenému drakovi sa podarilo uspieť presadením teoretického a praktického ateizmu, ktorým otrávil všetky národy zeme. Uspel pri budovaní novej civilizácie bez Boha, materialistickej, hedonistickej, egoistickej a chladnej, ktorá v sebe nesie semená korupcie a aj smrti.

 

Len Duch nášho Pána môže poraziť víťazné sily Veľkého červeného draka, ktorý hlása popieranie všetkej poslušnosti, čím zvádza a zotročuje celé ľudstvo.“

 

red-alert-2-je-na-origine-zada-105456-5037347

(http://www.gameblast.com.br/2015/09/command-and-conquer-red-alert-2-gratis.html)

VÝROKY SLÁVNYCH

(KOMUNISTOV)

 

Lenin

„Najprv ovládneme východnú Európu, potom Áziu. Obkľúčime poslednú baštu kapitalizmu, Ameriku. Nebudeme musieť bojovať. Padne ako zhnité ovocie rovno do našich rúk.“

 

Chruščov

„Vy, Američania, ste naivní. Samozrejme, že neprijmete komunizmus zvonka. My vás ale budeme kŕmiť kúsok po kúsku socializmom, až kým sa jedného pekného dňa neprebudíte a nezistíte, že vo vašej krajine vládne komunizmus. My s vami nemusíme bojovať. Namiesto toho tak oslabíme vašu ekonomiku, že nám padnete do rúk ako zhnité ovocie.

 

Nemôžeme očakávať, že Amerika skočí od kapitalizmu ku komunizmu. Avšak môžeme povzbudzovať ich zvolených lídrov, aby kŕmili Američanov po troškách socializmom, kým sa jedného dňa neprebudia do komunizmu“

 

Rykov, Leninov nástupca

„Je našou povinnosťou otráviť mysle ľudí teóriami medzinárodného priateľstva, pacifizmu a odzbrojenia. Zároveň povzbudzovať opozíciu k odporu voči vojenským akciám. My však musíme bez prestávky budovať našu vlastnú armádu.“

 

Gorbačov

„Súdruhovia, nemajte obavy z toho, čo počujete o Glasnosti, Perestrojke a demokracii, to sú len kozmetické úpravy. V Sovietskom Zväze v skutočnosti nedôjde k žiadnym podstatným zmenám. Našim cieľom je odzbrojiť Ameriku a dovoliť, aby zaspala na vavrínoch. Chceme dosiahnuť tri veci: za prvé aby sa americké jednotky stiahli z Európy. Za druhé, aby z Európy stiahli aj svoje nukleárne zbrane. A za tretie chceme, aby Američania poľavili v budovaní svojej vlastnej obrany voči nám.“

 

Norman Thomas

„Američania nikdy vedome nepríjmu Socializmus, avšak pod pekným názvom ´Liberalizmus´ si privlastnia každý aspekt socialistického programu až do dňa, kedy sa z Ameriky stane socialistický národ bez toho, aby vôbec vedela, ako k tomu došlo.“

 

Stalin

Amerika je ako zdravé telo a jej ochrana voči nám spočíva v troch veciach: v jej patriotizme, jej morálke a náboženstve. Ak sa nám podarí oslabiť tieto tri oblasti, rozpadne sa z vnútra.“

 

 

 

Zaujímavý sen

 

Užívateľka Under A Twilight Sky, youtube

 

„Ahojte, chcem sa s vami podeliť o sen, ktorý som mala v roku 1998. Išla som po ulici a kričala som: ´Rusi prichádzajú! Rusi prichádzajú!´ Ľudia na ulici ma ale ignorovali a každý si šiel svojim chodníčkom. Pozrela som sa ľuďom do očí a boli takí, ako bez duše, veľmi smutní, apatickí. Takže ľudia kupovali a predávali, rozprávali sa medzi sebou, niektorí na mňa zvedavo pozerali, väčšina len prešla okolo. Ale ja som naďalej pokračovala a volala som: ´Rusi prichádzajú!´

 

Potom som sa obzrela poza môj chrbát a uvidela som, ako zo svahov nejakého kopca zostupuje množstvo osôb – bola to veľká armáda. Mali zbrane a zelené uniformy. Hovorila som ľuďom: ´Pozrite, už sú tu!´ Ale oni ma stále ignorovali. Za chvíľu obsadila armáda všetky mestá. Vojaci brutálne podrezávali ľuďom hrdlá a strieľali do nich. Civilisti v hrôze kričali a snažili sa dostať preč od tejto armády mužov.“

 

Plukovník KGB a „veľký ochranca Kresťanov“ sa začína pomaly vyfarbovať:

https://www.postoj.sk/15489/putin-schvalil-kontroverzny-zakon-ziadna-evanjelizacia-mimo-kostolov

 

Je Obama skrytým komunistom predurčeným nastoliť v USA neokomunistickú diktatúru?: http://mpgavlak.blog.pravda.sk/2016/02/13/bol-b-obama-vybrany-za-americkeho-prezidenta-uz-pred-25-rokmi/

 

Podivné proroctvá a sny: zruší Obama tohtoročné prezidentské voľby?: http://mpgavlak.blog.pravda.sk/2016/05/06/podivne-proroctva-a-sny-zrusi-obama-tohtorocne-prezidentske-volby/

 

{105E9594-60F0-45B9-B627-E04C8CFB0668}Img400

(http://pacificfreedomfoundation.org/)

 

https://www.youtube.com/watch?v=AF25b4gv5no

 

http://www.ourlady.ca/info/communism.htm

 

http://www.jesusmariasite.org/the-huge-red-dragon/

 

http://www.tldm.org/News9/Lenin’sProphecyAboutAmerica.htm

 

http://www.azquotes.com/picture-quotes/quote-you-americans-are-so-gullible-no-you-won-t-accept-communism-outright-but-we-ll-keep-nikita-khrushchev-60-2-0264.jpg

 

http://www.snopes.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/stalin.jpg

http://izquotes.com/quotes-pictures/quote-the-american-people-will-never-knowingly-adopt-socialism-but-under-the-name-of-liberalism-they-norman-thomas-352284.jpg

 

Najhoršie svedectvo o pekle aké som kedy počul

08.05.2024

Témou pekla a toho ako vyzerá som sa zaoberal viac krát. Napísal som o svedectve sv. Dona Bosca na svojej stránke, či akési zhrnutie od exorcistov pre portál christianitas.sk. Ale svedectvo aké poskytol istý Afroameričan z Chicaga, bývalý člen miestneho drogového kartelu, je to najdesivejšie čo som kedy počul a úprimne – mal som dosť. Tento článok píšem čisto ako [...]

Príručka, ako sa zachovať počas nukleárneho a chemického útoku

10.04.2024

V období studenej vojny boli výcviky prežitia nukleárneho či chemického útoku vcelku bežnou praxou na školách a v zamestnaniach. Dnes však žijeme v dobe, kedy sa o podobných veciach už takmer 30 rokov nehovorí a tak nikto presne nevie, ako by sa mal v prípade podobných katastrofických scenárov zachovať. Možno by preto bolo dobré si nejaké veci pripomenúť. [...]

Nové predpovede odborníkov naznačujú, že budúca veľká vojna sa bude nápadne podobať na tú opísanú v katolíckych proroctvách

18.01.2024

Jedným skutočne zaujímavým kanálom na youtube je ten s názvom Whatifaltist, ktorý prevádzkuje kanadsko-americký polyhystor Rudyard Lynch. O kanály som písal v súvislosti s jedným jeho videom o prínose kresťanstva pre civilizácie: „Kresťanstvo upadá kvôli svojej otvorenosti voči nekresťanskému svetu a snahe odbúravať aj posledné povinnosti“ – (christianitas.sk) V [...]

tbilisi, gruzínsko, protest

Gruzínska prezidentka vetovala sporný zákon o zahraničnom vplyve

18.05.2024 17:08

Vládna strana Gruzínsky sen má však v parlamente dosť poslancov, aby veto hlavy štátu prehlasovala.

handlová, fico, atentát

NAKA obvinila osobu, ktorá sa mala vyhrážať ministrovi a poslancom cez sociálnu sieť

18.05.2024 15:10

Prokurátor sa stotožnil s podnetom polície na vzatie obvineného do väzby, rozhodne o nej súd.