Založ si blog

Katolícke proroctvá varujúce pred dočasným návratom komunizmu

A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký červený drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem.

Zjv 12:3

 

Veľký červený drak z Apokalypsy je ateistický komunizmus, ktorý všade rozširuje bludy popierania a neposlušnosti voči Bohu.

Slová Panny Márie otcovi Gobbimu

 

 

John Mariani

 

„Prosím, modlite sa za Ameriku. Pán mi povedal: ´… mnoho demokratických štátov po celom svete čaká kolaps. Začne sa to v Spojených Štátoch Amerických, potom budú nasledovať štáty Európy. Dal som týmto krajinám slobodu, ale ony zneužili svojej slobody tým, že porušovali moje prikázania. Kvôli tomuto budú zničené. A budú ruinami až dovtedy, kým sa ľudia opäť neobrátia ku mne. Potom tieto národy opäť oživím. Ale kým sa tak nestane, zostanú mŕtve. A komunizmus sa opäť vráti na svet.´“

 

 

Zjavenie v Garabandale

 

Úryvok z knihy Garabandal der Zeigefinger Gottes od Albrechta Webera, 1965

 

Conchita povedala autorovi: „Všetko sa stane, keď sa komunizmus opäť navráti.“

 

Autor odpovedal: „Čo tým myslíte, ´opäť sa navráti´? Znamená to, že pred tým komunizmus skolabuje?“

 

„Neviem“, odpovedala Conchita, „ale Nepoškvrnená Panna povedala: ´Keď sa komunizmus opäť navráti.´“

 

 

 

 

OURLADY.CA

 

Perzekúcia

 

„S pádom Berlínskeho múru sa zdalo, že – aspoň ten sovietsky – komunizmus padol. Toto tvrdili aj médiá. Pred niekoľkými rokmi navštívil Kanadu staručký kňaz, ktorý bol komunistami dlhé roky prenasledovaný. Povedal, že Američania sú veľmi naivní, ak si myslia, že komunizmus úplne vymizol. Tak napríklad v jeho krajine sú bývalí komunisti stále u moci, len prezliekli kabáty. Toto potvrdili aj ďalší disidenti z krajín východnej Európy.

 

Podľa zjavenia v Garabandale, komunizmus opäť povstane, aby zopakoval svoj pokus o vládu nad svetom. V roku 1978 mal otec Francis Benac rozhovor s Mary Loli. Tu je krátky úryvok:

 

OTEC BENAC: ´Povedala Nepoškvrnená Panna niečo o komunizme?´

 

MARY LOLI: ´Panna niekoľko krát spomenula komunizmus. Neviem už presne koľkokrát, ale povedala, že skutočne príde doba, kedy sa bude zdať, že komunizmus ovládol celý svet. Myslím, že vtedy to bolo, keď spomenula, že v tých dňoch nebudú môcť kňazi nikde slúžiť svätú omšu a nebudú môcť ani rozprávať o Bohu

 

OTEC BENAC: ´Spomenula Panna aj to, že budú ľudia posielaní na smrť?´

 

MARY LOLI: ´Čo povedala bolo, že kňazi sa budú musieť ukrývať, ale o treste smrti nevravela nič. Nepovedala, že budú vraždení, ale som si istá, že budú prenasledovaní.´

 

OTEC BENAC: ´Vaša matka mi povedala, že ste raz bola so svojím otcom a veľmi ste plakala. Váš otec jej potom povedal: Loli plakala a neustále hovorila – To bude až také zlé? Ľudia budú až tak trpieť?  Pamätáte si, prečo ste tak plakala?

 

MARY LOLI: ´Týkalo sa to komunizmu a toho, čo sa bude diať v cirkvi a aj toho, aké to bude mať následky. Keď bude zmätok v cirkvi, trpieť budú aj bežní ľudia. Niektorí kňazi, ktorí sú skrytými komunistami, spôsobia taký zmätok, že nikto nebude vedieť rozoznať, čo je dobré a čo je zlé.´“

 

ccc5d2f13c071b701d11c2ebc5877fb4

(https://sk.pinterest.com/pin/380343131006148210/)

Kde všade sa komunizmus rozšíri?

 

Vo februári 1943 poslala sestra Lucia, ktorej sa mala Panna Mária zjaviť vo Fatime v Portugalsku, list španielskemu biskupovi Antóniovi Garciovi z provincie Tuy-Vigo, kde sa píše: ´Ak budú biskupi Španielska plniť príkazy Nášho Pána a začnú skutočnú reformu veriacich a cirkvi, Španielsku sa povedie dobre. Ale ak nie, Rusko opäť bude nepriateľom, ktorým Boh Španielov potrestá.´ Rovnako tak aj Conchita predpovedala, že komunizmus sa opäť navráti do Španielska, avšak krajina bude menej trpieť ako okolité štáty, kvôli perzekúcii, ktorú si vytrpela počas občianskej vojny, kedy bolo zabitých a umučených 13 biskupov a viac ako 7000 kňazov.

 

Bude sa perzekúcia týkať iba Európy? Keď bola Loli položená táto otázka, odpovedala, že podľa toho, čo jej bolo ukázané, sa zdá, že sa komunizmus rozšíri do viacerých častí sveta. Inokedy sa mala vyjadriť: ´ak nezmeníme svoje správanie, Rusko ovládne celý svet.´ V takom prípade by sa komunizmus rozšíril ďaleko za hranice Európy.

 

Conchita spomenula, že keď raz navštívila Pátra Pia, on jej povedal: ´Veľké Božie zázraky musia byť vykúpené veľkým krviprelievaním v celej Európe.´

 

 

Ako sa to všetko skončí

 

Nebude ľudskej sily, ktorá by bola schopná zastaviť toto strašné diabolské besnenie, ale nakoniec zakročí Boh. Jacinta sa raz vyjadrila: ´Tieto ťažké dni sa udejú pred Veľkým napomenutím, pretože samotné Veľké napomenutie príde, keď bude situácia najhoršia.´

 

Otec Brennan píše: „Pán Ježiš nám povedal, že ´keby sa tie dni neskrátili, nebol by sa zachránil nik,´ takže dôjde k nejakému Božiemu zásahu, ktorý bude neuveriteľný a zároveň neuveriteľne strašný a ktorý úplne zmení beh udalostí.“

 

Iný úryvok z knihy o Garabandale:

 

Pani Bocabeillova sa spýtala Mary Loli: ´Keď mi nemôžete povedať presný rok, poviete mi aspoň približnú dobu, kedy sa to udeje?´

´Áno, udeje sa to, keď to svet bude najviac potrebovať.´

´A to bude kedy?´

´Keď Rusko náhle a nečakane obsadí veľkú časť sveta. Boh nechce, aby sa toto stalo tak rýchlo. Bude to v dňoch, keď sa Svätá omša nebude môcť nikde slúžiť a svet tak bude najviac vo svojich dejinách potrebovať zásah od Boha

 

Biblia, Kniha Ezechielova, hovorí, že príde deň, kedy ´Gog z krajiny Magoga z ďalekého severu´ podnikne mohutnú inváziu do Izraela. Vo všeobecnosti sa verí, že týmto biblickým Gogom je Rusko. O jeho osude Ezechiel vypráva:

 

„Zavrátim ťa a budem ťa viesť. Vyvediem ťa z končín severu a zavediem ťa na vrchy Izraela. Z ľavej ruky ti vyrazím luk a z pravej ruky ti vypichnem šípy. Na vrchoch Izraela padneš ty i početné národy, ktoré sú s tebou. Dravým vtákom, rozličným okrídlencom a zverom poľa ťa dám za pokrm. Padneš na otvorenom poli, pretože ja som prehovoril, hovorí Pán, Jahve.“

Ez 39:2-5

 

 

 

OTEC GOBBI

 

 

Slová Panny Márie

„Veľký červený drak z Apokalypsy je ateistický komunizmus, ktorý všade rozširuje bludy popierania a neposlušnosti voči Bohu. Veľký červený drak je Marxistický ateizmus, ktorý sa zjavuje s desiatimi rohmi, čo sú kanály, ktorými šíri bludy do sveta. Tie vedú k tomu, že ľudstvo prestáva poslúchať Desať Božích Prikázaní. Drak má sedem hláv, na ktorých sú koruny, symbol vlády. Hlavy s korunami reprezentujú národy, v ktorých je komunizmus zavedený a v ktorých má ideologickú, politickú a vojenskú moc.

 

Veľkosť draka predstavuje enormnú rozlohu krajín, zotročených vládou ateistického komunizmu. Jeho farba je červená, pretože jeho nástrojom na vládu nad svetom sú vojny a veľké prelievanie krvi.

 

Veľkému červenému drakovi sa podarilo uspieť presadením teoretického a praktického ateizmu, ktorým otrávil všetky národy zeme. Uspel pri budovaní novej civilizácie bez Boha, materialistickej, hedonistickej, egoistickej a chladnej, ktorá v sebe nesie semená korupcie a aj smrti.

 

Len Duch nášho Pána môže poraziť víťazné sily Veľkého červeného draka, ktorý hlása popieranie všetkej poslušnosti, čím zvádza a zotročuje celé ľudstvo.“

 

red-alert-2-je-na-origine-zada-105456-5037347

(http://www.gameblast.com.br/2015/09/command-and-conquer-red-alert-2-gratis.html)

VÝROKY SLÁVNYCH

(KOMUNISTOV)

 

Lenin

„Najprv ovládneme východnú Európu, potom Áziu. Obkľúčime poslednú baštu kapitalizmu, Ameriku. Nebudeme musieť bojovať. Padne ako zhnité ovocie rovno do našich rúk.“

 

Chruščov

„Vy, Američania, ste naivní. Samozrejme, že neprijmete komunizmus zvonka. My vás ale budeme kŕmiť kúsok po kúsku socializmom, až kým sa jedného pekného dňa neprebudíte a nezistíte, že vo vašej krajine vládne komunizmus. My s vami nemusíme bojovať. Namiesto toho tak oslabíme vašu ekonomiku, že nám padnete do rúk ako zhnité ovocie.

 

Nemôžeme očakávať, že Amerika skočí od kapitalizmu ku komunizmu. Avšak môžeme povzbudzovať ich zvolených lídrov, aby kŕmili Američanov po troškách socializmom, kým sa jedného dňa neprebudia do komunizmu“

 

Rykov, Leninov nástupca

„Je našou povinnosťou otráviť mysle ľudí teóriami medzinárodného priateľstva, pacifizmu a odzbrojenia. Zároveň povzbudzovať opozíciu k odporu voči vojenským akciám. My však musíme bez prestávky budovať našu vlastnú armádu.“

 

Gorbačov

„Súdruhovia, nemajte obavy z toho, čo počujete o Glasnosti, Perestrojke a demokracii, to sú len kozmetické úpravy. V Sovietskom Zväze v skutočnosti nedôjde k žiadnym podstatným zmenám. Našim cieľom je odzbrojiť Ameriku a dovoliť, aby zaspala na vavrínoch. Chceme dosiahnuť tri veci: za prvé aby sa americké jednotky stiahli z Európy. Za druhé, aby z Európy stiahli aj svoje nukleárne zbrane. A za tretie chceme, aby Američania poľavili v budovaní svojej vlastnej obrany voči nám.“

 

Norman Thomas

„Američania nikdy vedome nepríjmu Socializmus, avšak pod pekným názvom ´Liberalizmus´ si privlastnia každý aspekt socialistického programu až do dňa, kedy sa z Ameriky stane socialistický národ bez toho, aby vôbec vedela, ako k tomu došlo.“

 

Stalin

Amerika je ako zdravé telo a jej ochrana voči nám spočíva v troch veciach: v jej patriotizme, jej morálke a náboženstve. Ak sa nám podarí oslabiť tieto tri oblasti, rozpadne sa z vnútra.“

 

 

 

Zaujímavý sen

 

Užívateľka Under A Twilight Sky, youtube

 

„Ahojte, chcem sa s vami podeliť o sen, ktorý som mala v roku 1998. Išla som po ulici a kričala som: ´Rusi prichádzajú! Rusi prichádzajú!´ Ľudia na ulici ma ale ignorovali a každý si šiel svojim chodníčkom. Pozrela som sa ľuďom do očí a boli takí, ako bez duše, veľmi smutní, apatickí. Takže ľudia kupovali a predávali, rozprávali sa medzi sebou, niektorí na mňa zvedavo pozerali, väčšina len prešla okolo. Ale ja som naďalej pokračovala a volala som: ´Rusi prichádzajú!´

 

Potom som sa obzrela poza môj chrbát a uvidela som, ako zo svahov nejakého kopca zostupuje množstvo osôb – bola to veľká armáda. Mali zbrane a zelené uniformy. Hovorila som ľuďom: ´Pozrite, už sú tu!´ Ale oni ma stále ignorovali. Za chvíľu obsadila armáda všetky mestá. Vojaci brutálne podrezávali ľuďom hrdlá a strieľali do nich. Civilisti v hrôze kričali a snažili sa dostať preč od tejto armády mužov.“

 

Plukovník KGB a „veľký ochranca Kresťanov“ sa začína pomaly vyfarbovať:

https://www.postoj.sk/15489/putin-schvalil-kontroverzny-zakon-ziadna-evanjelizacia-mimo-kostolov

 

Je Obama skrytým komunistom predurčeným nastoliť v USA neokomunistickú diktatúru?: http://mpgavlak.blog.pravda.sk/2016/02/13/bol-b-obama-vybrany-za-americkeho-prezidenta-uz-pred-25-rokmi/

 

Podivné proroctvá a sny: zruší Obama tohtoročné prezidentské voľby?: http://mpgavlak.blog.pravda.sk/2016/05/06/podivne-proroctva-a-sny-zrusi-obama-tohtorocne-prezidentske-volby/

 

{105E9594-60F0-45B9-B627-E04C8CFB0668}Img400

(http://pacificfreedomfoundation.org/)

 

https://www.youtube.com/watch?v=AF25b4gv5no

 

http://www.ourlady.ca/info/communism.htm

 

http://www.jesusmariasite.org/the-huge-red-dragon/

 

http://www.tldm.org/News9/Lenin’sProphecyAboutAmerica.htm

 

http://www.azquotes.com/picture-quotes/quote-you-americans-are-so-gullible-no-you-won-t-accept-communism-outright-but-we-ll-keep-nikita-khrushchev-60-2-0264.jpg

 

http://www.snopes.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/stalin.jpg

http://izquotes.com/quotes-pictures/quote-the-american-people-will-never-knowingly-adopt-socialism-but-under-the-name-of-liberalism-they-norman-thomas-352284.jpg

 

Nové informácie o identite predpovedaného Veľkého katolíckeho monarchu a aj to kedy možno vystúpi

09.09.2023

Tento blog sa už pred mnohými rokmi venoval proroctvám o akomsi „Veľkom katolíckom monarchovi“, ktorý príde z Francúzska, aby zachránil katolícku Cirkev a európsku civilizáciu pred ich úplným kolapsom. Každým dňom je jasnejšie, že sa k týmto udalostiam blížime míľovými krokmi. Hoci je identita tejto osoby stále neznáma, teraz na svetlo svetla vyplávali nové [...]

A čo ak je monarchia skutočne odpoveďou na dnešnú krízu?

10.12.2022

Tento týždeň prebehla médiami nečakaná správa – v Nemecku sa chystal štátny prevrat. Tí, čo boli doň zapletení, chceli zhodiť demokraciu a nahradiť ju … monarchiou. Nie nejakým socialistickým „rajom“, ale starou (dobrou) monarchiou. Na 21. storočie ide o vskutku revolučnú myšlienku – vrátiť sa defacto späť do časov pred 1. svetovou vojnou, kedy vládol Nemecku [...]

Temné sily sa obracajú proti Veľkej Británii

27.10.2022

Úmrtie kráľovnej Alžbety II. bola už druhá veľká strata Británie v priebehu len niekoľkých mesiacov. Totižto len v minulom roku zomrel… James Bond. Áno, presne tak. Nezomrel doterajší predstaviteľ Jamesa Bonda – Daniel Craig – ale priamo sám agent 007 a to na konci poslednej bondovky s jemne zavádzajúcim názvom „Nie je čas zomrieť“, keď sa nechal, čoby [...]

automat, HHC-P, Banská Bystrica

Ľahko dostupná droga ohrozuje mladistvých. V automate ju kúpia bez kontroly, dve deti skončili v nemocnici

26.09.2023 07:00

Dezorientácia, strata pamäte, nekoordinované pohyby, únava. To sú príznaky po požití látky, ktorá má rovnaké účinky ako marihuana, no táto je ľahšie dostupná.

utečenci

Zo 43 na 30 miliónov? Ukrajina čelí vážnej demografickej kríze, môže prísť o milióny ľudí

26.09.2023 06:55

Podľa najhorších odhadov demografov by populácia Ukrajiny mohla v najbližších dvoch desaťročiach klesnúť pod 30 miliónov, napísal denník The Wall Street Journal.

vojna na Ukrajine, Donecká oblasť

ONLINE: Zbrane za reformy. Kyjev dostal list z USA

26.09.2023 06:30

Ukrajina by mala urobiť mnohé reformy, ak chce naďalej prijímať vojenskú pomoc. Hovorí o tom pracovný návrh, ktorý krajina dostala z USA.

Robert Fico, Smer, Michalovce

Volebný seriál: Ako Smer rozdá karty? Fico ašpiruje na premiéra po štvrtýkrát. Lákal aj vyhranených voličov

26.09.2023 06:00

Volič Smeru sa časom menil. Keď od Smeru začali odchádzať voliči k Hlasu, čelní predstavitelia stavili na extrémnejší jazyk a oslovili aj voličov Republiky či ĽS NS.