Založ si blog

Varovné proroctvá Bruna Cornacchiolu najmä (ale nielen) pre Cirkev

Medzi najzaujímavejšie a najvýstražnejšie proroctvá patria tie od muža meno Bruno Cornacchiola. Bruno bol Talian, ktorý sa stal pod vplyvom istého nemeckého pastora protestantom. Mal dokonca isté komunistické názory a časom začal byť silne protikatolícky orientovaný. V 30. rokoch 20. storočia dokonca bojoval v Španielskej občianskej vojne na strane republikánov, ktorí však boli v skutočnosti zložení z viacerých silno ľavicových a protikatolíckych zoskupení. Španielski „republikáni“ boli podporovaní Stalinom a silno prenasledovali tamojšiu Cirkev. Po vojne bol Bruno šoférom električky v Ríme a živil svoju štvorčlennú rodinu. Vo svojich myšlienkach sa v tomto období dokonca zapodieval atentátom na pápeža.

Jeho život sa zásadne zmenil 12. apríla 1947. Bruno vzal svoje tri deti na piknik na miesto zvané Tre Fontane. V jeden okamih zazrel svoje pred tým šantiace deti ako kľačia pred neďalekou jaskyňou a kričia: „Aká nádherná pani! Aká nádherná pani!“ Bruno nič nadprirodzené nevidel no zľakol sa a chcel odtiaľ deti vziať preč. V tom ho oslepilo jasné svetlo. V žiari sa mu zjavila nádherne vyzerajúca Pani. Povedala mu, že ju prenasleduje a že jediné, čo ho zachránilo je to, že v mladosti navštívil v deväť prvých piatkov kostol. Prikázala mu, aby sa veľa modlil najmä ruženec za obrátenie hriešnikov a za všetkých kresťanov.

Toto zjavenie Panny Márie trvalo 80 minút a po nasledujúce roky sa Panna zjavila Brunovi ešte 28 krát. Dala mu zvláštne inštrukcie pre pápeža a Bruno v roku 1949 skutočne aj dostal audienciu u Pia XII. kedy sa mu vyznal aj zo svojich niekdajších úmyslov pripraviť ho o život.

 

Bruno sa stal oddaným katolíkom.

 

 

Prvé zjavenie z 12. apríla 1947 zapísal Bruno Cornachiola ručne na papier. Toto sú najdôležitejšie výňatky z neho:

 

Pastieri stáda si neplnia svoje povinnosti. Príliš veľa zo sveta vstúpilo do ich duší, čím spôsobia škandály stádu a vyvedú ho z pravej cesty.

 

Pred tým, než sa Rusko obráti a zíde z cesty ateizmu, rozpúta strašné prenasledovanie. Modlite sa, môžete sa tomu vyhnúť.

 

Utekajte od falošných vecí tohto sveta, spupných programov, obscénnych obrazov.

 

Satan bol na istý čas uvoľnený z reťazí a má v pláne rozpútať medzi ľuďmi plamene protestu. Deti, buďte silné, odolávajte útokom z pekla.

 

Na celú Cirkev doľahne ťažká skúška, aby sa vyčistila žiadostivosť zakorenená medzi prelátmi.

 

Kňazi a verní budú postavení pred nebezpečnú križovatku … falošné ideológie a teológie.

 

Prídu dni náreku a bedákania. Z východu, mocný národ, však vzdialený od Boha, započne veľký útok. Zničí väčšinu relikvií a svätých vecí.

 

Svet čaká ďalšia vojna, najstrašnejšia zo všetkých; Večná skala (Rím) bude silno zasiahnutá. Satanov hnev sa už nedá udržať. Duch Boží bude vyňatý zo zeme. Cirkev samotná bude ponechaná na milosť svetu.

 

Najviac zasiahnutá bude Cirkev Kristova, aby sa vyčistila špina, ktorá je v jej vnútri.

 

Kňazi budú znevažovaní a vraždení.

 

 

Zo zjavenia 15. augusta 1949

 

Prečo nechcete zanechať svoj hriech? Spôsobí vám najhroznejšie straty.

 

Toto sa stane najmä tým, kto v týchto časoch plných hriechu udúšajú moje volania v týchto moderných dňoch plných falošnosti.

 

Slnko sa zatemní, hviezdy budú padať; avšak nikto nepochopí znameniam … (tieto udalosti) budú mať aj duchovný význam: slnká pýchy a hviezdy nadutosti to budú, čo padne.

 

Mimo Apoštolskej Rímskokatolíckej Cirkvi niet spásy.

 

Nevyzliekajte si kňažské rúcho: kňažské rúcha pútajú pozornosť, sú nebeským znamením.

 

 

Zo zjavenia 24. februára 1968  

 

Satan už vládne na všetkých vysokých postoch.

 

Satan tiež vstúpi do najvyšších miest v Cirkvi.

 

Pokušenia budú strašné; svet sa bude nachádzať v takom zmätku, že ešte aj vyvolení (kňazi) budú pochybovať! Nebude úniku.

 

Príde čas strašnej vojny, ničenia a politického chaosu, ako aj náboženského a kultúrneho chaosu. Aké množstvá falošných a kacírskych myšlienok sa rozvetvia do každého národa, do každého kláštora.

 

Treba individuálny apoštolát … treba pracovať medzi dušami individuálne: každý kto pozná (pravdy viery) … musí pracovať bez poverenia (kňaza).

 

 

Z 2. februára 1960

 

Krv a slzy: Ježiš krváca, ja, vaša matka, plačem.

 

Zo 16. apríla 1987

 

Musíš sa obetovať za obrátenie … kňazov a náboženských predstaviteľov, ktorí opustili cestu doktríny a morálky, a stratili silu spásy. Kvôli nim ide mnoho duší do pekla.

 

 

Z 1. januára 1986

 

Dnes kladú ľudia všetky náboženstvá na jednu úroveň.

 

Takže aj tí, ktorí nepriali Ježiša, budú spasení?

 

Satan nemôže nijako ublížiť Cirkvi, pretože je božská; ale môže veľmi uškodiť dušiam, ktoré v nej žijú. Príde so zlom schovaným pod rúchom morálky, náboženstva, či politiky.

 

 

Brunov sen zo 7. apríla 1966

Vidím Baziliku Sv. Petra. Jej predná strana je silno poškodená. Hľadíme na to a nariekame.       

 

Brunov sen z 1. augusta 1966

Stojím pred kostolom… je to ten neďaleko námestia, kde stojí obelisk. Sú v ňom biskupi a kardináli. Zaraz sa celá jedna stena kostola prepadáva priamo na biskupov, kardinálov a mnohých ďalších.

 

  1. január 1988

 

Pošliapavate moje stáda a smerujete ho na cestu zatratenia. Prečo už viac nevyučujete (katolícku) doktrínu? Prečo (namiesto toho) vediete moje stádo tam, kde je suchá tráva a nebezpečné krovie?

Bol som zabitý, pretože moje učenie nebolo ich (farizejov) učením. A vy zatvárate ústa a oči môjmu stádu. Zamkli ste dvere do Cirkvi, aby do nej nikto nemohol vstúpiť.

 

 

1982

Chodia (po uliciach) bez akéhokoľvek viditeľného znaku kňažského povolania: nielenže pochybujú o viere, ale iných nabádajú, aby vieru opustili.

 

(Kňazi) sa opili svetom a falošným modernizmom.

 

 

  1. apríl 1986

Aj keď sa zdá, že ten, ktorý dáva príkazy (pápež), blúdi, ste povinní ho poslúchať. Ale len dovtedy, kým sa tekéto príkazy nezačnú dotýkať viery, morálky a dobročinnosti. Potom nie!

 

 

Brunov sen  z 12. novembra 1986

Videl som množstvo kňazov vo svojich rúchach, množstvo predstaviteľov náboženstva, mužov aj ženy v rúchach. Všetci boli v jednej dlhej línii a spolu s nimi tam boli aj ich väznitelia, ktorí ich tisli dopredu na drevené pódium. Prinútili ich pokľaknúť a hovorili im: „Zobliekni si svoje rúcho!“ Oni odpovedali: „Nie!“ Potom vzali kňazovi hlavu a položili ju na klatu. A všetkým takto stínali hlavy sekerou.

 

 

18 júla 1996

Množstvo mojich synov, kňazov, a dokonca aj tých vysoko postavených, ľahko padajú do satanovho náručia, ako zoschnuté listy padajúce zo stromu a unášané vetrom.

 

 

  1. jún 1964

Zachráňte ľudstvo od mora ohňa.

 

 

  1. januára 1988

Dostali ste niekoľko príkladov, ako Sodoma a Gomora, ktoré sa nekajali … viete, ako sa spravodlivosť prejavila na nich.

 

Ak sa neobrátite, železo a oheň dopadnú na vás.

 

To, čo voláte „mier,“ nie je nič iného než klamstvo, pretože nikto neľutuje (svojich hriechov). Všetko je pripravené na satanskú vojnu.

 

(Kňazi, biskupi a kardináli) zapierajú pravého Boha a sami so seba robia pyšne bohov.

 

 

13 marca 2000

 

Spása nie je v stretnutí všetkých náboženstiev, čo je (v skutočnosti) hromada heréz a kacírstiev, ale v obrátení sa k jednote viery a lásky.

 

 

Brunov sen  z 31. decembra 1984

Bol som v centre Ríma, presne na Piazza Venezia. Bolo tam veľké množstvo ľudí kričiacich: „Odplata!“ Množstvo krvi sa rozlievalo po svete, svet bol plný krvi. Tí ľudia zrazu začali kričať: „Všetci na Svätopeterské námestie!“ A kričali tiež: „Odplata!“ Na námestí, vo vnútri kolonády bol pápež, kardináli, biskupi a kňazi. Všetci plakali. Na moje prekvapenie boli bosí a Panna Mária hovorila: „Robte pokánie!“

 

Brunov sen  z 21. júla 1998

Snívalo sa mi, že moslimovia obkľúčili kostoly, zatvárali ich a zo striech liali dnu benzín zapaľujúc ho. Dnu boli (stále) veriaci a modliaci sa, a všetko horelo.

 

Brunov sen  z 10. februára 2000

Som na Námestí Sv. Petra a skupina barbarov uteká do baziliky vraždiac pritom každého, koho stretne.

 

Brunov sen  z 11. marca 1970

Akú len zlú noc som mal. Pápež bol v obkľúčení biskupov a kardinálov, a všetci na neho kričali revolucionárske pokriky… Pápež bol nakoniec vzatý a hodený do studne.

 

Brunov sen z 21. septembra 1998

Dúfam, že to, čo sa mi snívalo, sa nikdy nestane skutočnosťou, pretože je to príliš bolestivé. Dúfam, že Pán nikdy nedopustí, aby pápež (kedykoľvek) poprel hocakú pravdu viery a sám seba umiestnil na miesto Boha. Koľko len bolesti som pociťoval počas tej noci, moje nohy boli strnulé a vôbec som sa nemohol pohnúť pre bolesť prameniacu z pohľadu na Cirkev ponechanú v ruinách.

 

Brunov sen , 4. januára 1990

Kresťania bojujú proti sebe, pretože už nemajú viac vodcu, ktorý by ich zjednotil.

 

Brunov sen , 26. januára 1992

Minulú noc som videl Baziliku sv. Petra v plameňoch

 

  1. december 1990

 

Falošní proroci, ktorí sa snažia otráviť duše zmenou Ježišovho učenia v učenie satanovo. Odstránia obetu kríža z oltárov po celom svete!

 

  1. marec 1983

Nebezpečenstvo je za dverami, nukleárna vojna,

Hovorím (Pán Ježiš) to vám všetkým: nukleárne zbrane sú pripravené, ľudia bez svedomia sa vyhrážajú, že ich použijú. Nebezpečenstvo je bližšie, než si myslíte.

 

Brunov sen , 13. júl 1998

Minulú noc som (opäť) veľmi trpel. Mal som sen. Bola vojna a cudzinci napadli Taliansko.

 

 

 

* * *

 

Tak ako Dobšinský zbieral rozprávky, tak istý pán menom Yves Dupont zbieral proroctvá spísané rôznymi katolíckymi svätcami. Tie potom vydal v knihe s jednoduchým názvom „Catholic Prophecy.“ Tieto rôzne proroctvá z rôznych dôb a od rôznych autorov sú mimoriadne zaujímavé v tom, že akoby hovorili jeden a ten istý príbeh, vždy len z trošku iného uhlu pohľadu.

Avšak podstata je VŽDY tá istá: pre hriechy ľudstva – laikov, ale aj kňazov – strestá Boh ľudí dvoma strašnými spôsobmi – nukleárnou vojnou a troma dňami temnoty.

 

A) Toto „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine.

O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“

Práve v období nepokojov v Ríme má Boh ukázať posledné veľké varovanie, aby sa ľudia obrátili, kým je čas – výnimočne jasnú kométu, ktorej úlomky dopadnú na zem a spôsobia masívne prílivové vlny.

 

B) Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny.

Vrchol však nastane až o čosi neskôr, keď Rusi spolu s moslimskými národmi podniknú inváziu do Európy a ich spojenci Číňania sa vylodia na západnom pobreží USA.

 

C) Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý – Tri dni temnoty. Tie definitívne pomôžu Božiemu ľudu poraziť tri tyranské mocnosti z Východu a zvyšky obyvateľov z Ruska, Číny, moslimských národov, ba aj Izraela sa dajú na katolícku vieru a uznajú nového pápeža za jediného zástupcu Boha na zemi.

 

D) Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť „naša doba“ – piate obdobie Cirkvi – a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev.

Toto obdobie však bude trvať len do sto rokov, potom nadíde siedma doba – obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista.

 

Amen!

 

 

Obr.: Súčasnosť – Nepokoje a vojnaPápež uteká z Ríma – Zjavenie nového pápeža a Veľkého kráľa – 3 dni temnoty– Doba mieru –  Zjavenie Antikrista

 

Proroctvá o prenasledovaní kňazov sa do značnej miery podobajú na tie, ktoré vyriekla Panna Mária aj deťom v Garabandale. Viac v staršom článku tu: http://mpgavlak.blog.pravda.sk/2016/07/29/katolicke-proroctva-varujuce-pred-docasnym-navratom-komunizmu//

 

P.S.: Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.

Nové informácie o identite predpovedaného Veľkého katolíckeho monarchu a aj to kedy možno vystúpi

09.09.2023

Tento blog sa už pred mnohými rokmi venoval proroctvám o akomsi „Veľkom katolíckom monarchovi“, ktorý príde z Francúzska, aby zachránil katolícku Cirkev a európsku civilizáciu pred ich úplným kolapsom. Každým dňom je jasnejšie, že sa k týmto udalostiam blížime míľovými krokmi. Hoci je identita tejto osoby stále neznáma, teraz na svetlo svetla vyplávali nové [...]

A čo ak je monarchia skutočne odpoveďou na dnešnú krízu?

10.12.2022

Tento týždeň prebehla médiami nečakaná správa – v Nemecku sa chystal štátny prevrat. Tí, čo boli doň zapletení, chceli zhodiť demokraciu a nahradiť ju … monarchiou. Nie nejakým socialistickým „rajom“, ale starou (dobrou) monarchiou. Na 21. storočie ide o vskutku revolučnú myšlienku – vrátiť sa defacto späť do časov pred 1. svetovou vojnou, kedy vládol Nemecku [...]

Temné sily sa obracajú proti Veľkej Británii

27.10.2022

Úmrtie kráľovnej Alžbety II. bola už druhá veľká strata Británie v priebehu len niekoľkých mesiacov. Totižto len v minulom roku zomrel… James Bond. Áno, presne tak. Nezomrel doterajší predstaviteľ Jamesa Bonda – Daniel Craig – ale priamo sám agent 007 a to na konci poslednej bondovky s jemne zavádzajúcim názvom „Nie je čas zomrieť“, keď sa nechal, čoby [...]

branisko

Pre dopravnú nehodu je uzavretý tunel Branisko

29.09.2023 08:15

V tuneli došlo k čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel

Švédsko, násilie, Uppsala

Švédsky premiér si po vlne násilia predvolal vedenie armády i polície: Budeme na gangy poľovať

29.09.2023 06:37

Švédsky premiér Ulf Kristersson si predvolal vedenie tamojšej armády i polície v snahe zastaviť vyčíňanie kriminálnych gangov

vojna na Ukrajine

ONLINE: Šéf britskej armády: Ruská obrana je silnejšia, než sme očakávali

29.09.2023 05:50, aktualizované: 09:28

Šéf britskej armády naznačil, že treba "upraviť" očakávania, čo môže Kyjev dosiahnuť v krátkom čase, keďže protiofenzíva nepriniesla rozhodujúci prielom.

MiG-29-2

Oplatí sa nám podpora Ukrajiny? Emócie bokom, analytici sa pozreli na čísla

29.09.2023 05:00

Ukončenie vojny v číslach: Výhra Ruska by pre Slovensko znamenalo takmer iste bankrot. Výhra Ukrajiny rozvoj.