Založ si blog

Nebezpečná synoda

V rozmedzí 6. až 18. októbra 2019 sa má vo Vatikáne uskutočniť tak zvaná Pan-Amazónska synoda. Obsah materiálov k tejto podivnej synode je pritom doslova šokujúci.

 

Už nie je žiadnym tajomstvom, že dvetisícročná Rímskokatolícka cirkev prechádza v dnešnej dobe najväčšou krízou (minimálne) od reformácie v roku 1517. Šialený pád návštevností omší bol nasledovaný McCarrickovým vlaňajším škandálom z ríše hororov. Práve pre takéto zvieratá (ospravedlňujem sa týmto všetkým zvieratám) kedysi existoval hrdelný trest smrti.

Zdá sa, že teraz prichádza ďalší tvrdý úder: Pan-Amazónska synoda. Jej vopred pripravené pracovné dokumenty vyvolali u mnohých kardinálov a biskupov ohlasy plné obáv.

Arcibiskup Carlo Viganó nazval synodu (novou) „postkresťanskou katolíckou teológiou“ a doplnil, že „ide proti všetkému, v čo som kedy veril.“ (https://www.churchmilitant.com/news/article/vigano?fbclid=IwAR125FSxJpMNOmr3xrxoveTGP3TK2FDmP2GIVi5hM01-nox883gpceqO5Hg)

 

Kardinál Muller napísal o dokumente k synóde, že obsahuje „falošné učenia“ a „predstavuje radikálny obrat v katolíckej teológii.“

(https://www.churchmilitant.com/news/article/bp-schneider?fbclid=IwAR2URB0hyfRuHtl2wZ7shluIiYVbdHmNw0nABli4MYIYE4_y5det5qMi8ys)

 

Biskup Atanazius Schneider o synóde napísal: „Biskup Erwin Krautler (hlavný organizátor synódy) … chce vytvoriť novú kresťanskú cirkev, ktorú by sme mohli nazvať „Amazónsko-katolíckou cirkvou.“ Tá však bude len sektou, keď ju porovnáme s  Jednou Svätou Katolíckou a Apoštolskou cirkvou.

(https://panamazonsynodwatch.info/feature/bishop-schneiders-full-statement-on-amazon-synod-working-document/)

 

Monsignor Nicola Bux: (dokument) „predstavuje návrat k prírodnému (predkresťanskému pohanskému) náboženstvu“

(https://www.lifesitenews.com/news/amazon-synod-attempting-to-demolish-the-church-from-within)

 

Kardinál Walter Brandmuller: „Instrumentum Laboris (dokument k synóde) je v rozpore so záväzným učením cirkvi v rozhodujúcich bodoch a preto musí byť považovaný za kacírsky“

(https://cruxnow.com/vatican/2019/06/28/german-cardinal-says-amazon-synod-is-heretical-must-be-rejected/)

 

Kardinál George Pell: „Máme dôvod byť znepokojení (dokumentom) Instrumentum Laboris k Amazónskej synode… Najdôležitejšia je apoštolská tradícia, učenie Ježiša a apoštolov prebraté z Nového zákona… Amazon, neamazon, cirkev nesmie dovoliť v žiadnej krajine (doktrinálne) zmätky, nehovoriac o takých, ktoré sú priamo proti učeniu a poškodzovali by apoštolskú tradíciu.

(http://www.ncregister.com/daily-news/cardinal-pell-amazon-or-no-amazon-the-church-cannot-allow-any-confusion)

 

Čo to teda je Pan-amazónska synoda a čo obsahuje jej vopred pripravený pracovný dokument s názvom Instrumentum Laboris?

Podľa Wikipédie je presný názov stretnutia Synoda biskupov pre Pan-Amazónsky región. Uskutoční sa medzi 6 až 27 októbrom vo Vatikáne a má stanoviť „nové spôsoby evanjelizácie Božích ľudí v (amazónskom) regióne.“

(https://en.wikipedia.org/wiki/Synod_of_Bishops_for_the_Pan-Amazon_region)

Oficiálna vatikánska stránka ku synóde, http://www.sinodoamazonico.va, dodáva:

„Amazónska synoda je veľkým cirkevným, občianskym a ekologickým projektom, ktorý sa snaží prekonať  a nanovo definovať pastoračnú líniu a prispôsobiť ju súčasnému svetu.“

(http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en/synod-for-the-amazon/synod-for-the-amazon.html)

Na prvý pohľad ide teda o stretnutie, ktoré má riešiť konkrétne problémy spojené s katolíckou vierou v jednej konkrétnej časti sveta, menovite Amazónii (severovýchod južnej Ameriky).

Negatívne ohlasy sprevádzali pripravovanú synodu už od jej ohlásenia v októbri 2017. Presakovali totiž isté náznaky, že sa na synode bude tlačiť k tomu, aby sa oficiálne uznalo, že sa kňazmi môžu stať aj ženatí muži, respektíve, aby sa mohli kňazi ženiť. To je problém, pretože kňaz v prenesenom zmysle predstavuje Krista veľkňaza a Ježiš Kristus nebol nikdy ženatý, bol slobodný.

Rovnako tak boli u konzervatívnejších biskupov obavy aj z pokusu dovoliť dokonca svätenie žien, čo však naráža na rovnaký problém, aký je u ženatých mužov.

Tieto „riešenia“ by sa mali týkať len onej amazonskej časti sveta, kde je (údajne) nedostatok katolíckych kňazov, avšak nemeckí biskupi už vopred ohlásili, že ak sa budú môcť kňazi ženiť v južnej Amerike, umožnia to aj oni v Nemecku. Takto by sa tieto nové „praktiky“ mohli rýchlo rozšíriť do celého sveta.

Skutočný šok a zdesenie u konzervatívnejšieho krídla biskupov však nastal až po vydaní oficiálneho dokumentu k synode s názvom Instrumentum Laboris. Jazyk dokumentu, jeho posolstvo a učenie sú v celých 2000-ročných dejinách Rímskokatolíckej cirkvi absolútne nevídané. Zdá sa totiž, akoby stanovoval, že už nie kresťanské národy majú učiť dodnes pohanské pan-amazónske kmene, ale naopak: že sa majú kresťania učiť od nich a že Katolícka cirkev ma prijať ich videnie sveta.  Toto ďaleko presahuje toľko obávané svätenie ženatých mužov ako aj (už aj tak šialené) svätenie žien.

 

Sám by som neveril, keby som dokument nebol osobne čítal niekoľko krát.

 

Celý v anglickom jazyku je tu: https://drive.google.com/file/d/1MErT_qizxZVbmE06Yd7irsWrTnBHdAvU/view

 

Niektoré „skvosty“ z Instrumentum Laboris, dokumentu k Pan-amazónskej synóde:

 

Cieľ domorodých ľudí Amazónie… možno nájsť v ich vyjadrení „dobrého života“ (buen vivir). Je to život v „harmónii so sebou samým, s prírodou, s ľudskými bytosťami a najvyššou bytosťou, keďže existuje prepojenie medzi celým kozmom… (Sekcia 12)

Kto je (dopekla) „najvyššia bytosť?“ Je to Ježiš Kristus? Prečo teda nie je spomenutý priamo? Alebo je to niekto iný? Kto?

Čo je „prepojenie celého kozmu?“ Učitelia cirkvi takýto pojem nikdy nepoužívali. Mám však dojem, že ho majú veľmi radi rôzni šarlatáni z New Age, či iných „duchovných“ skupín…

***

Slovami domorodcov: „My, domorodí ľudia Guaviarie (Kolumbia), sme súčasťou prírody, pretože my sme voda, vzduch, zem a prostredie vytvorené Bohom. Takže žiadame, aby… ničenie „Matky Zeme“ prestalo…“   (Sekcia 17)

„Matka Zem,“ alebo tiež „Gaia,“ je už termín otvorene používaný kadejakými neo-okultnými/duchovnými spolkami. Nechápem, čo také niečo hľadá v oficiálnom vatikánskom dokumente. Tento termín sa v dokumente pritom vyskytuje hneď niekoľkokrát. To, že sa tí ľudia pokladajú za „vodu, vzduch, zem,“ taktiež odkazuje na všetky možné duchovné smery, len nie na to, čo učil Kristus pred 2000 rokmi.

***

Možno povedať, že Amazónia… nie je len „ubi,“ kde (geografický priestor), ale aj „quid“, čo, miesto… skúsenosti s Bohom v dejinách. Toto teritórium je to teda miesto, kde je viera žitá, ako aj konkrétny zdroj Božieho zjavenia…“ (Sekcia 19)

 

O akom „Bohu,“ o akej „viere“ sa tu hovorí? Táto stať sa stále venuje „domorodým ľuďom Amazónie,“ ktorí sa pokladajú za „vodu vzduch a zem.“ Inak povedané, hovorí sa tu o stále pohanských kmeňoch. Ako môže niekto povedať, že títo ľudia mali „skúsenosť s Bohom v dejinách“ a ich „viera je žitá“??? Ich boh nie je predsa kresťanský Boh, ich viera nie je predsa kresťanská.

K tomu, že (pohanská) Amazónia je „zdrojom Božieho zjavenia,“ sa nejdem radšej ani vyjadrovať.

***

Život amazónských komunít ešte nedotknutých Západnou civilizáciou sa odráža vo vierach a obradoch, ktoré sa vzťahujú na pôsobenie duchov (!!!), (ako aj) božstvo mnohých mien (!!! !!!), ktorí pôsobia na tomto území v spojení s prírodou. Tento pohľad na svet je zachytený vo Františkovej „mantre“: „všetko je prepojené.“ (neuveriteľná Sekcia 25)

Všetci ranokresťanskí autori od Eusébia, cez sv. Augustína až po sv. Tomáša Akvinského spájali pohanské božstvá s démonmi. Všetky tie ľudské obety, prapodivné rituály a milióny ďalších ohavností, ktorých sa tie biedne národy (vrátane slovanských!) dopúšťali, teda neboli len náhodami.

Čo iného teda „duchovia“ a „božstvo mnohých mien“ môžu byť, ak nie démoni? Nie sú to anjeli, nie je to Duch Svätý, nie je to Ježiš Kristus, nie je to Boh Otec, tak čo iného teda?

***

Amazónska kozmovízia a kresťanstvo sú oba v kríze… (Sekcia 27)

Jednoznačné doloženie toho, že tu prezentované amazónske náboženstvo naozaj nie je kresťanstvo, ale nejaké celkom iné náboženstvo.

***

Pôvodní ľudia Amazónie nás majú toho veľa čo naučiť (!!!). Uznávame, že sa tisíce rokov starali o svoju zem, vodu a lesy… Nové cesty evanjelizácie musia byť stavané na dialógu s múdrosťou predkov (!!! !!!) v ktorých sa semeno Slova stalo zrejmým. (poburujúca Sekcia 29)

Čo k tomu dodať? Kto koho má evanjelizovať? Máme sa ísť do lesov klaňať Perúnovi?

 

***

Unikátna rozmanitosť Amazónie – biologická, náboženská a kultúrna – svedčí o nových Turícach (smutná Sekcia 30)

 

Áno, iste.

***

Amazónska synoda sa stáva znakom nádeje pre ľud Amazónie, ako aj pre celé ľudstvo. Je to pre cirkev skvelá príležitosť objaviť Božiu prítomnosť… v spiritualite pôvodných ľudí (Sekcia 33).

***

Nastala vhodná chvíľa počúvať hlas Amazónie a odpovedať (naň) ako prorocká cirkev samaritánska (Sekcia 43).

***

Agresivita voči vitálnej zóne Matky Zeme a jej obyvateľstvu ohrozuje ich podstatu, kultúru, aj duchovno. (Sekcia 44)

***

Aby sme propagovali ucelenú ekológiu v každodennom živote Amazónie, je nevyhnutné pochopiť predstavu medzigeneračnej komunikácie a spravodlivosti, čo (tiež) zahŕňa prenos skúsenosti predkov, kozmológie, duchovna a teológie pôvodných obyvateľov v podobe starostlivosti o náš spoločný domov. (Sekcia 50)

 

Snažia sa nám tu povedať, že na to, aby sme zachránili „Matku Zem“ máme (mimo iného) prijať náboženstvo „pôvodných obyvateľov Amazónie“?!?

 

***

Kozmická dimenzia skúseností vibruje v rodinách. Berie stáročné tradičné múdrosti a využíva ich v rôznych odvetviach, ako je poľnohospodárstvo, medicína, rybolov v harmónii s Bohom, prírodou a spoločenstvom… V krátkosti, v rodine sa človek učí žiť v harmónii: medzi ľuďmi, medzi generáciami, s prírodou, v dialógu s duchmi. (Sekcia 75)

V dialógu s akými duchmi? Kto sa doma rozpráva s duchmi? Snáď len kadejaký špiritisti a okultisti, ktorí sa ich snažia vyvolávať, čo je Bibliou striktne zakázané.

***

Proces konverzie, na ktorú je Cirkev volaná, zahrňuje zabúdanie (starého), učenie sa (nového) a opakovanie. (Sekcia 102)

Už nie Cirkev obracia ľudí z pohanstva na kresťanstvo, ale naopak: sama Cirkev je vyzvaná na „konverziu“ k náboženstvu Amazónčanov

***

Amazónska tvár Cirkvi je vyjadrením mnohorakosti jej ľudí, kultúr a ekosystému… Pápež František jasne stanovuje potrebu… medzikultúrnej Cirkvi: „je treba, aby domorodí ľudia formovali miestnu amazónsku cirkev (aj) kultúrne.“ (Sekcia 107)

***

Formovanie Cirkvi s amazónskou tvárou zahŕňa cirkevnú, ekologickú a pastoračnú dimenziu (Sekcia 111)

***

Stvoriteľský duch, ktorý zapĺňa vesmír (Múdr 7:1) je ten istý, ktorý rozvíjal duchovno týchto ľudí po stáročia, dokonca ešte aj pred ohlasovaním Evanjelia  (!!! !!! !!!) a vedie ich k tomu, aby ho akceptovali v ich vlastných kultúrach a tradíciách. (Sekcia 120)

Absolútna lož, absolútna. Pred ohlasovaním Evanjelia – t.j. pred príchodom Krista na túto Zem – sa ako jediní klaňali pravému Bohu len Izraeliti, príslušníci vyvoleného národa, a nikto iný. Ostatné národy uctievali démonské pohanské božstvá. Amazónski divosi „nedotknutí Západnou civilizáciou“ tak robia dodnes.

***

Je nutné uchopiť, čo Duch Pána učil týchto ľudí po stáročia: vieru v Boha Otca-Matku Stvoriteľa (!!! !!! !!! !!!)… múdrosť civilizácií siahajúcu tisíce rokov naspäť (Sekcia 121)

„Boh Otec-Matka Stvoriteľ“… v oficiálnom vatikánskom dokumente!

***

Bolo by vhodné:

a) Začať od duchovna žijúceho domorodými ľuďmi (ktorí sú) v kontakte s prírodou, ako aj ich kultúrou, čím môžu ožiariť novinu mŕtveho a zmŕtvychvstalého Krista a dosiahnuť naplnenie v Ňom.

b) Uznať domorodú spiritualitu ako zdroj bohatstva pre kresťanskú prax (!!!)

f) Propagovať nové ekologické prebudenie ktoré nás bude viesť k zmene jedálenských návykov

(Sekcia 123)

 

 

Tento dokument plný šialených výrazov ako „Boh Otec-Matka,“ „kozmovízia,“ či „Cirkev s amazónskou tvárou“ mi pripomína  slová blahoslaveného Fultona Sheena, ako aj sv. Františka z Assisi o stave Jednej Sv. Katolíckej a Apoštolském cirkvi v budúcnosti

 

Bl. F.Sheen:

 Falošný prorok bude mať náboženstvo bez Krista. Náboženstvo, ku ktorému nebude svet prichádzať. Náboženstvo na zničenie náboženstiev. Existovať bude falošná cirkev… Táto falošná cirkev bude zo sveta, bude ekumenická a globálna. Bude zahrňovať federáciu cirkví a náboženstiev, sformuje akýsi druh celosvetového spoločenstva.

(https://www.romancatholicman.com/archbishop-fulton-sheen-prophesy-condition-church-today-2/)

 

Sv. František z Assissi:

V čase trestu sa bude akýsi muž, zvolený do pápežského úradu nekanonickým spôsobom, snažiť zviesť mnohých do omylu a smrti.

Škandály sa rozmnožia, náš rád bude rozdelený, mnoho iných bude zničených, pretože príjmu omyly namiesto toho, aby im čelili.

Medzi ľuďmi, ako aj medzi kňazmi, bude také množstvo názorov a odpadlíctva , že, keby sa tie dni neskrátili, podľa Písma, aj vyvolení by upadli do omylu.

Niektorí kazatelia nebudú o pravde hovoriť vôbec, iní ju rozšliapu a poprú.  Život vo svätosti bude vysmievaný ešte aj tými, ktorí ho budú navonok viesť, pretože v tých dňoch Ježiš Kristus nepošle skutočného pastora, ale ničiteľa.

(https://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/3541-did-saint-francis-predict-pope-francis)

 

 

A do tretice proroctvá Pedra Régisa (uznané biskupom jeho oblasti za pravé)

Arogantný pápež rozdelí cirkev. Jeho príkazy budú poslúchnuté a čo je dobré, to bude odhodené. Príde veľký duchovný zmätok. Modlite sa. Diabla možno zničiť jedine mocou modlitby. Zostaňte v pravde a prijmite Slovo môjho syna Ježiša. Tí, ktorí zostanú verní dokonca, budú zachránení.

Drahí synovia a dcéry, modlite sa na kolenách za cirkev môjho Ježiša. Ten, kto sa mohol stať Petrom, stane sa Judášom. Otvorí dvere nepriateľovi a spôsobí, že muži a ženy viery budú trpieť.

(http://nowprophecy.com/2013/12/19/some-pedro-regis-messages-on-papal-problems-and-schism/)

 

Z nedávneho článku „Proroctvo o E. Macronovi?“:

V týchto rokoch teroru sa Duch Svätý rozleje na mnohých ľudí a hlavne na veľa detí. Bude to práve skrze nich, skrze koho náš Pán privedie Cirkev ku svätosti. V tejto krajine (Francúzsko) sa postavia za ňu a proti všetkým jej nepriateľom: na prvom mieste proti tomu mužovi (nejakému vládcovi krajiny, možno Macronovi) a na druhom mieste proti novému svetovému náboženstvu, ktoré sa začne všade rozširovať.

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/08/13/proroctvo-o-e-macronovi/

Temné sily sa obracajú proti Veľkej Británii

27.10.2022

Úmrtie kráľovnej Alžbety II. bola už druhá veľká strata Británie v priebehu len niekoľkých mesiacov. Totižto len v minulom roku zomrel… James Bond. Áno, presne tak. Nezomrel doterajší predstaviteľ Jamesa Bonda – Daniel Craig – ale priamo sám agent 007 a to na konci poslednej bondovky s jemne zavádzajúcim názvom „Nie je čas zomrieť“, keď sa nechal, čoby [...]

Čo hovorí kartička „Epidémia“ z kartovej hry „Illuminati“ (1995) ?

26.11.2021

Kedysi sa o kartovej hre s názvom „Illuminati“ hovorilo veľmi veľa – a to zvlášť v súvislosti s veľmi podivnou kartou (v celej sade ich je asi 400), ktorá akoby poukazovala na teroristické útoky z 11. septembra 2001, pričom… kartová hra dokázateľne pochádza z pred roka 1996. Všetkých 400 kariet z hry je mimoriadne bizarných. Cítiť z nich nielen zlo a škodoradosť, [...]

K pamiatke dňa invázie do Československa z roku 1968 – zasväťme Rusko!

21.08.2021

Dnes je to po prvý krát, čo si Slovenská republika oficiálne pripomína inváziu spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy do Československa takzvaným pamätným dňom. Invázia bola reakciou na takzvanú „Pražskú jar“ vedenú Alexandrom Dubčekom a vypukla v noci z 20. na 21. augusta 1968, kedy vojská piatich krajín na čele so ZSSR obsadili kľúčové body po celom [...]

ukrajina mariupoľ maxar

Rusi postavili v Mariupole novú základňu. Rozšíril sa aj cintorín, odhalili satelitné snímky

03.12.2022 20:25

Ukrajinské úrady odhadujú, že ruské bombardovanie zanechalo v troskách až 90 percent z mestskej infraštruktúry.

Ján Budaj

Envirorezort preberie od lesníkov ďalšie pozemky. Budaj ohlásil tri národné parky, ktoré prejdú zonáciou

03.12.2022 17:25

Šéf ministerstva Ján Budaj prezradil aj ďalšiu ambíciu - chce vymenovať aj úplne nový národný park.

ALDE

Európski liberáli prijali v Bratislave rezolúciu o právach pre LGBTI+ ľudí

03.12.2022 17:02

Navrhovateľom rezolúcie bolo hnutie Progresívne Slovensko. Je reakciou na nedávny teroristický útok na Zámockej.

Peter Pellegrini, Richard Sulík

Politológ: Spolupráca SaS s Hlasom je politická realita. Ďalšie dýky do chrbta koalícia prežiť nemusí

03.12.2022 17:00

Hlas je pre Sulíka to najmenšie zlo a vládu s Petrom Pellegrinim by aktuálne zrejme uprednostnil pred vládou s Igorom Matovičom.

Matej Gavlák

POZRITE TIEŽ: matejgavlak.eu/

Štatistiky blogu

Počet článkov: 80
Celková čítanosť: 519018x
Priemerná čítanosť článkov: 6488x

Autor blogu

Kategórie