Založ si blog

Tri dni temnoty: výmysel, alebo skutočné proroctvo?

(https://www.beautysoancient.com/three-days-of-darkness-nonsense-or-true-prophecy/)

 

Toto je preklad článku Three Days of Darkness: Nonsense or True Prophecy? zo stránky beautysoancient.com: https://www.beautysoancient.com/three-days-of-darkness-nonsense-or-true-prophecy/

 

Už ste čítali proroctvo o troch dňoch temnoty? Posvätené sviečky už máte prichystané?

Keď som po prvýkrát počul o tomto proroctve bol som v stave medzi pobavenosťou a zdesením. O podobných proroctvách o „konci sveta“ som počul iba z protestantských kníh, ako bola „Left Behind“ (Ponechaní). Tieto knihy hovorili o „Veľkom treste,“ hroznom čase prenasledovania kresťanov, príšerných prírodných katastrofách a moroch biblických rozmerov. To všetko malo nastať po tak-zvanom vytržení dobrých, kedy mal Kristus ešte pred trestami vziať so sebou dobrých ľudí a zlých ponechať tomuto neblahému osudu.

Na moje prekvapenie, existujú proroctvá – aj keď zďaleka nie všetky – ktoré boli spísané katolíkmi. Jedným z takýchto proroctiev je práve to o troch dňoch temnoty.

 

Pôvod proroctiev o Troch dňoch temnoty

Myšlienka Troch dňoch temnoty nie je až taká výnimočná. Jej korene možno v skutočnosti nájsť v knihe Exodus, v 10. kapitole:

„I vystrel Mojžiš ruku k nebu a v celej egyptskej krajine nastala hustá trojdňová tma. Nik nevidel druhého a tri dni sa nemohol nik pohnúť zo svojho miesta. Izraeliti však mali všetci svetlo vo svojich príbytkoch.“(Ex. 10:22,23)

 

Marie July Jahennyová

Počas histórie prichádzalo množstvo svätcov so spismi o akomsi príšernom treste, ktorý by mal trvať tri dni. Marie July Jahennyová, Francúzska narodená v roku 1850, bola mystičkou rádu františkánov a mala niekoľko vízií o Troch dňoch temnoty.

Tento koncept trestu skrze akúsi temnotu sa vo veľkom vrátil na konci 18. storočia – v čase Veľkej francúzskej revolúcie – a rovnako tak v 19. storočí. Vtedy vlny mystikov, ako napríklad blahoslavená Anna Maria Taigová, predpovedali čas mimoriadnej temnoty… Podľa Marie July Jahennyovej z Coyultu vo Francúzsku to bude celosvetový trest. Deň bude ako noc a noc bude temná ako uhoľná baňa. Temnota bude takmer hmatateľná. Jahennyová v roku 1850 zapísala:

Tri dni temnoty budú vo štvrtok, piatok a sobotu. V dni Najsvätejšej sviatosti, kríža a Našej Pani.

Zem bude pokrytá temnotou – tlmočila slová Panny Márie 20. septembra 1882. Hromy a blesky spôsobia, že tí, ktorí nemajú žiadnej viery, či dôvery v moju Moc, budú umierať od strachu.

Počas týchto troch dní desivej temnoty nesmie byť otvorené žiadne okno, pretože nikto nebude môcť nič vidieť.

Obloha bude v ohni, zem sa roztvorí… Nech posvätené sviečky horia v každom príbytku počas týchto troch dní, lebo žiadne iné svetlo nebude svietiť.

NECH NIE JE NIKOHO BEZ PRÍSTREŠKU! Lebo taký človek neprežije. Zem sa bude triasť ako v deň súdu a strach bude veľký. Áno, vy počujeme modlitby našich verných. ANI JEDEN Z NICH NEZAHYNIE. Budeme ich potrebovať, aby zvestovali slávu Kríža. (8. decembra 1882), http://www.spiritdaily.net/threedays.htm.    

 


Znamenia blížiacich sa Troch dní temnoty

 

Znamenia majú slúžiť ako varovanie, že by sme sa mali pripraviť na Tri dni temnoty, ktoré po nich môžu nastať prakticky kedykoľvek. Je to ako keby ste si kúpili a uskladnili rôzne plechovky s jedlom a balené vody, oblečenie, či ďalšie veci potrebné na prežitie.

Tu sú najbližšie predpovedané znamenia pred Tromi dňami temnoty:

  1. Opovrhovanie zákonmi cirkvi, neúcta a nemravnosť v cirkvi samotnej, masový exodus veriacich z cirkvi
  2. Málo láskavosti k druhým, rozdelenia, bezbožnosť, pýcha na ľudské vedomosti a poznanie, nezhody
  3. Veľké rozpory v životoch rodín: nemorálnosť, cudzoložstvo, zvrátenosť mladých (propagovanie homosexuality na školách), nemravné oblečenie (minisukne atď.), ľudia zaujímajúci sa iba  o jedenie, pitie, tancovačky a a ďalšie pozemské potešenia.
  4. Občianske nepokoje, pády vlád, zmätok na najvyšších miestach, korupcia, štátne prevraty, občianske vojny a revolúcie
  5. Záplavy, suchá, neúroda, nezvyčajné zmeny počasia, tornáda, zemetrasenia, hladomory, epidémie, neznáme nákazy (nové kmene vírusov)
  6. Pápež utečie z Ríma, čo spôsobí 3. svetovú vojnu
  7. Triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie nastane po skutočnej obnove, znovunastoleniu tradície. Bude veľký koncil, ktorý odmietne novú (nelatinskú) omšu, mnohé z učení II. vatikánskeho koncilu. Približne v období Troch dní temnoty povstane veľký kráľ a spolu s ním aj nový pápež.

Varovanie

Po vyššie uvedených znameniach bude ešte bezprostredné varovanie. Taktiež pôjde o istý nadprirodzený úkaz – celkom desivý, avšak sám o sebe by nemal spôsobiť žiadne škody. Bude to pre nás posledné Božie varovanie. Marie July Jahennyová:

Nebude to uprostred leta, ani počas dlhších dní roka, ale v období, keď sú dni stále krátke (zimný čas). Nebude to na konci roka, ale v prvých dňoch (nového roka), keď vám dám Moje jasné varovanie. Ten deň temna a bleskov bude prvý, ktorý pošlem na obrátenie hriešnikov. Množstvo z nich sa navráti ku Mne ešte pred Veľkou búrkou (samotným trestom) čo bude nasledovať zakrátko potom. Táto (prvá) temnota a blesky nebudú pokrývať celé Francúzsko, ale časť Bretónska… Z jednej noci po ďalšiu – celý jeden deň – neprestanú blesky burácať. Oheň z nich spôsobí množstvo škody, dokonca aj v zabarikádovaných domoch, v ktorých niekto žije v hriechu. 

 

Dni temna

Ste pripravení? Ideme na tie naozaj desivé veci. Podľa stránky o Troch dňoch temnoty sa udeje toto:

Vietor bude zavýjať a skučať. Blesky budú s nevydanou silou trieskať do zeme. Celá zem sa bude triasť a nebeské telesá budú nepokojné. Každému démonovi, každému zlému duchu bude dovolené vyjsť z pekla a chodiť po zemi. Ľudia budú svedkami hrozných výjavov, mnohí umrú z číreho strachu. Oheň bude padať dolu z neba, všetky veľké mestá budú zničené a jedovaté plyny zaplnia vzduch. Všade budú náreky. Neveriaci budú horieť ako zoschnutá tráva. Celá zem bude zasiahnutá; bude vyzerať ako jedno veľké pohrebisko.

Hneď ako uvidíte znamenia, bežte sa schovať, choďte do vnútra svojich domovov, zamknite za sebou dvere, zavrite okná, stiahnite žalúzie a otvory okolo okien a dverí prelepte papierom. Neodpovedajte volaniam zvonka, nepozerajte sa cez okná, pretože zahyniete na mieste (ako Lótova žena zahynula, keď sa chcela pozrieť na skazu mesta): očami neustále smerujte k zemi a na okná sa za žiadnych okolností nepozerajte; pretože Hnev Boží bude obrovský a nikto by sa ním nemal kochať.

Žiariť bude len svetlo z posvätených sviečok (najlepšie z včelieho vosku); nič iné nebude vydávať svetlo, ale keď raz bude takáto sviečka zapálená, neprestane svietiť. Avšak svietiť budú tieto sviečky len v domovoch verných; v domovoch bezbožných svietiť nebudú. Svätenou vodou kropte svoje domovy a hlavne priestor okolo okien a dverí; diabli sa desia svätenej vody. Sami sa ním prežehnávajte a potrite si ním päť zmyslových orgánov: oči, uši, nos, ústa, ruky, chodidlá a čelá. Po ruke majte pitnú vodu a aj niečo na jedenie (ale prežijete aj bez potravín). Kľačte a modlite sa s roztiahnutými rukami, alebo ležte tvárou dolu na zemi. Robte úkony kajúcnosti, viery, nádeje a dobročinnosti. Nadovšetko sa modlite ruženec, konkrétne Bolestný ruženec.  

Niektorí ľudia, predovšetkým deti, budú vzatí do neba pred týmito dňami. Ľudia vonku okamžite zahynú. Tri štvrtiny ľudí zahynie, viac mužov ako žien. Nikto neutečie hrôze týchto dní.   

 

Posvätené sviečky

Podľa týchto proroctiev nebude počas Troch dní temnoty svietiť žiadne svetlo, okrem toho z posvätených včelých sviečok. Z tohto dôvodu majú niektorí katolíci – hlavne však staršia generácia – takéto posvätené sviečky uschované vo svojich špajzách.

 

Obdobie mieru

Po Troch dňoch temnoty nastane obdobe mieru a pokoja. Cirkev bude prekvitať, Evanjelium sa bude rozširovať po svete. Všetko to bude pekné, no nebude to úplný koniec. Povstane (biblický) Antikrist a (opäť) príde hrozná doba. Potom sa navráti náš Pán.

 

***

 

 

Tak ako Dobšinský zbieral rozprávky, tak istý pán menom Yves Dupont zbieral proroctvá spísané rôznymi katolíckymi svätcami. Tie potom vydal v knihe s jednoduchým názvom „Catholic Prophecy.“ Tieto rôzne proroctvá z rôznych dôb a od rôznych autorov sú mimoriadne zaujímavé v tom, že akoby hovorili jeden a ten istý príbeh, vždy len z trošku iného uhlu pohľadu.

Avšak podstata je VŽDY tá istá: pre hriechy ľudstva – laikov, ale aj kňazov – strestá Boh ľudí dvoma strašnými spôsobmi – nukleárnou vojnou a troma dňami temnoty.

 

A) Toto „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine.

O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“

Práve v období nepokojov v Ríme má Boh ukázať posledné veľké varovanie, aby sa ľudia obrátili, kým je čas – výnimočne jasnú kométu, ktorej úlomky dopadnú na zem a spôsobia masívne prílivové vlny.

 

B) Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny.

Vrchol však nastane až o čosi neskôr, keď Rusi spolu s moslimskými národmi podniknú inváziu do Európy a ich spojenci Číňania sa vylodia na západnom pobreží USA.

 

C) Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý – Tri dni temnoty. Tie definitívne pomôžu Božiemu ľudu poraziť tri tyranské mocnosti z Východu a zvyšky obyvateľov z Ruska, Číny, moslimských národov, ba aj Izraela sa dajú na katolícku vieru a uznajú nového pápeža za jediného zástupcu Boha na zemi.

 

D) Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť „naša doba“ – piate obdobie Cirkvi – a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev.

Toto obdobie však bude trvať len do sto rokov, potom nadíde siedma doba – obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista.

 

Amen!

 

(http://www.freerepublic.com/focus/f-religion/2806973/posts)

 

Obr.: Súčasnosť – Nepokoje a vojna – Pápež uteká z Ríma – Zjavenie nového pápeža a Veľkého kráľa – 3 dni temnoty– Doba mieru –  Zjavenie Antikrista

 

Tri dni temnoty som už spomínal aj v článku „Tretia svetová vojna v proroctvách: Víťaz od Západu,“ v sekcii 8 – https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2015/10/24/3-svetova-vojna-v-proroctvach-3-vitaz-od-zapadu/

 

P.S.: Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.

Katolícke proroctvá o tak-zvanom „Osvietení svedomia“

09.07.2020

Na tomto blogu už niekoľko rokov uvádzam rôzne katolícke proroctvá hovoriace o tom, že ľudstvo si za svoje ťažké hriechy voči Bohu bude musieť odpykať dva konkrétne tresty a to III. svetovú vojnu a tak zvané „Tri dni temnoty.“ Avšak ešte pred tým, než sa tieto veci udejú, by malo byť ľudstvo naposledy varované istou nadprirodzenou udalosťou zvanou „Osvietenie [...]

Užívateľ, ktorý v roku 2016 posmešne predpovedal Británii „mor, biedu a anarchiu. “

01.07.2020

Mám taký zvyk. Vždy, keď niekde v nejakom článku narazím na nejakú zaujímavú pasáž, tak si ju prekopírujem a uložím do wordu. Takto mám v počítači asi 30 wordovských súborov nazvaných „Dobré hlášky“ (I. až XXVIII.) a každý zo súborov má tak 30 strán rôznych troj- päť- riadkových citátikov. V roku 2016 – prakticky ihneď po onom (ne)slávnom [...]

Exorcista ot. Cabading: Ako veľmi je účinná modlitba k Panne Márii

23.06.2020

„Spomínam si na jeden exorcizmus spred 3 rokov (v ktorom) démon prehlásil: „Temnota zahalí váš svet. Príde smrť. My ju privedieme. (A vy) to uvidíte prichádzať.“ Potom sa démon nahlas zarehotal. Začali sme sa modliť Svätý ruženec a volali sme k Matke Božej. Démon kričal v hneve: „Nevolajte (na) tú Ženu! Vždy sa za vás prihovára. Ničí naše plány.“ Potom [...]

doučovanie, škola

Škola doma. Z rodičov učitelia, zvládnu aj deviatakov?

06.08.2020 07:00

Domáce vzdelávanie by sa mohlo rozšíriť aj na žiakov druhého stupňa základných škôl, možno už o rok. Podľa odborníkov ide často len o rozmar rodiča.

Radovan M., korona, vyhrážka

Vyhrážal sa koronavírusom, dostal pol roka nepodmienečne

06.08.2020 06:50

Keď sa Radovan M. vrátil zo zahraničia, nerobil si ťažkú hlavu z karantény. Napadol mamu aj brata a na policajtov pľujúc kričal: "Nakazte sa koronou!"

koronavírus, Donald Trump

ONLINE: Twitter aj Facebook blokovali Trumpa pre dezinformácie o víruse

06.08.2020 06:00, aktualizované: 08:13

Spoločnosti Twitter aj Facebook blokovali Donalda Trumpa pre dezinformáciu, že deti sú takmer imúnne voči koronavírusu.

pocasie-6-8-2020

Teplejšie dni sa vracajú, bude niekde aj pršať?

06.08.2020 00:00

Po zamračených dňoch opäť prichádza slnečné počasie. Napriek tomu sa nedajú vylúčiť ani zrážky. Kde sú pravdepodobné?