Založ si blog

Proroctvá stigmatičky Marie-Julie Jahennyovej o zničení Paríža, o hrozbe pre Cirkev a o novom triumfe kresťanstva

 

Pán mi povedal: „Odvrátil som svoj zrak od toho skazeného mesta, nevďačného mesta (Paríža). Vari nie si postavené na kopci hriechov? Neprelievalo si potoky krvi? V minulosti si mi dávalo martýrov. Dnes zaplňuješ peklo a vyľudňuješ nebo. Áno, moja spravodlivosť ťa navštívi.“

apríl 1877

VÝKRIKY ZDESENIA A BEZNÁDEJE  stúpajú k nebesiam. Mesiac Najsvätejšieho srdca (jún) a mojej krvi (júl) bude znamením trestu, OBČIANSKEJ VOJNY.

 apríl 1877

 

Keď vláda uvidí chaos a nepokoje, bude ako vtáča! Utečie do cudzej krajiny a Francúzsko upadne do revolúcie. Prvé povstanie bude v meste parížskom kde trón zlých kráľov (prezidentov) bude zvalený… Veľa krát pohltia ohne a požiare to zločinné mesto, avšak tento krát to bude POŽIAR POŽIAROV čo zadusí vinníkov.

apríl 1877

 

 

Oheň zožiera kostoly, keď sa socha Márie zlomí a uvrhnú ju do ohňa. Francúzsku sa nedostane žiadnej pomoci. Bude úplne samo. A prečo? Pretože nemá kráľa.

apríl 1877

 

Moje deti, trest bol sľúbený mestu ninivskému a dnes, ťažký trest, trest strašný, je prisľúbený novému Ninive…

máj 1888

 

 

 

Ak sa Paríž neobráti, bude horieť. Kamene (mestské múry), v ktorých sa skrývate, vás viac neochránia, pretože oheň odplaty vaše múry zničí a nebude možné ich obnoviť.

november 1881

 

 

Vy, kresťanské rodiny, ktoré stále nesiete svoj kríž v hĺbke svojho srdca, pamätáte na Moje láskavosti, utečte z toho nevďačného mesta, ktoré zakúsi Moju Spravodlivosť!

apríl 1877

 

# # #

 

Satanove slová, ako ich počula Marie-July:

„Zaútočím na Cirkev. Zhodím kríž, zničím ľudstvo, vložím do sŕdc odpor ku viere. Náboženstvo bude popierané. Istý čas budem pánom všetkého, všetko bude pod mojou kontrolou, dokonca aj vaše (katolícke) chrámy a vaši ľudia.“

 

„Sv. Michal (mi) povedal, že Satan bude na istý čas vlastníkom všetkého a že bude vládnuť nad úplne všetkým; dobrí ľudia, (katolícka) viera, náboženstvo budú pochované… Satan a jeho vôľa budú triumfovať s veselosťou. Avšak po tomto víťazstve zhromaždí Pán svojich ľudí, porazí zlo, vyslobodí v hrobe pochovanú Cirkev a znovu postaví kríž.“

 

Ak bude Svätá Cirkev (blúdiť) v temnotách kvôli skutkom bezbožných, náš Pán tak isto pošle temnotu, ktorá bezbožných zastaví v ich vyhľadávaní zločinov…

(viac o tzv. „Troch dňoch temnoty tu: https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/08/29/tri-dni-temnoty-vymysel-alebo-skutocne-proroctvo/)

 

 

 

# # #

 

Záchranca Francúzska:

„Kríž pomôže povstať veľkým hrdinom! Vrhnú sa na nepriateľa a zvíťazia nad ním. Vy, kresťania, ktorí ste prečkali strašné chvíle, vezmite svoj kríž, aby ste boli posilnení… Keď bude (Bohom) zvolený nový Kráľ, záchranca Francúzska, bude to čas vášho triumfu. Bude kričať: „In hoc signo vinces!;“ „V tomto znamení zvíťazíš!“ (pôvodné heslo Konštantína Veľkého, prvého kresťanského cisára – pozn. prekl.)

(Od tej doby) bude Francúzsko pod znakom Najsvätejšieho srdca, kríža a Márie.“

máj 1887

(viac o tak-zvanom „Veľkom francúzskom kráľovi,“ ktorý má prísť pred koncom časov aby zachránil katolícke náboženstvo tu: https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2015/10/24/3-svetova-vojna-v-proroctvach-3-vitaz-od-zapadu/)

 

 

 

Vláda hriechu musí skončiť! Nikdy pred tým nebola Zem, ani svet v takom stave. Všetko toto musí skončiť, aby neboli stratené všetky duše.

Marie-July Jahennyová, 1881

 

http://www.marie-julie-jahenny.fr/les-propheties-pour-la-france.htm#Le_ch%C3%A2timent_de_Paris

 

https://www.goodreads.com/videos/68548-marie-julie-jahenny-and-the-prophecies

 

(la-nouvelle-france.fr)

Takto má vypadať bojová štandarda nového Francúzskeho kráľa, ktorý má povstať počas strašnej občianskej vojny, ktorá krajinu zasiahne. Porazí vnútorného nepriateľa, vonkajšieho nepriateľa (veľkú inváziu z Ruska a Iránu), zachráni vymierajúce a prenasledované katolícke náboženstvo a dosadí nového pápeža, ktorý bude nazvaný „Anjelským pápežom.“

 

Pod touto jeho zástavou majú tiež bojovať národy z bývalých veľkých katolíckych kráľovstiev: Taliani, Španieli, Poliaci a národy z Habsburskej monarchie.

 

Štandarda má navrchu znak XP. Tento znak sa po grécky číta ako „xi-ro“ a predstavuje Krista. Prvý krát ho použil Konštantín Veľký, ktorý zachránil kresťanstvo v Rímskej ríši v bitke pri Mulvíjskom moste v roku 312. Cisárovi nariadil vo sne použiť tento znak sám Kristus. Tento predpovedaný Francúz má byť teda akýmsi novým Konštantínom.

 

Modrá farba s ľaliou, ako aj koruna, sú symbolmi Francúzskeho kráľovstva minulosti, ale aj budúcnosti.

 

Najsvätejšie srdce Kristovo spojené s Nepoškvrneným srdcom Panny Márie: podľa jedného obdobného zjavenia si Ježiš Kristus želá, aby bolo Francúzsko zasvätené jeho Najsvätejšiemu srdcu. Máriino Nepoškvrnené srdce zas odkazuje na požiadavku z Fatimy. Tento symbol teda predstavuje prísľub splnenia týchto nebeských žiadostí.

 

 

* * *

Tak ako Dobšinský zbieral rozprávky, tak istý pán menom Yves Dupont zbieral proroctvá spísané rôznymi katolíckymi svätcami. Tie potom vydal v knihe s jednoduchým názvom „Catholic Prophecy.“ Tieto rôzne proroctvá z rôznych dôb a od rôznych autorov sú mimoriadne zaujímavé v tom, že akoby hovorili jeden a ten istý príbeh, vždy len z trošku iného uhlu pohľadu.

Avšak podstata je VŽDY tá istá: pre hriechy ľudstva – laikov, ale aj kňazov – strestá Boh ľudí dvoma strašnými spôsobmi – nukleárnou vojnou a troma dňami temnoty.

 

A) Toto „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine.

O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“

Práve v období nepokojov v Ríme má Boh ukázať posledné veľké varovanie, aby sa ľudia obrátili, kým je čas – výnimočne jasnú kométu, ktorej úlomky dopadnú na zem a spôsobia masívne prílivové vlny.

 

B) Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny.

Vrchol však nastane až o čosi neskôr, keď Rusi spolu s moslimskými národmi podniknú inváziu do Európy a ich spojenci Číňania sa vylodia na západnom pobreží USA.

 

C)Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý – Tri dni temnoty. Tie definitívne pomôžu Božiemu ľudu poraziť tri tyranské mocnosti z Východu a zvyšky obyvateľov z Ruska, Číny, moslimských národov, ba aj Izraela sa dajú na katolícku vieru a uznajú nového pápeža za jediného zástupcu Boha na zemi. (O tzv. Troch dňoch temnoty viac  tu: https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/08/29/tri-dni-temnoty-vymysel-alebo-skutocne-proroctvo/)

 

D) Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť „naša doba“ – piate obdobie Cirkvi– a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev.

Toto obdobie však bude trvať len do sto rokov, potom nadíde siedma doba – obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista.

 

Amen!

(http://3.bp.blogspot.com/)

 

Obr.: Súčasnosť – Nepokoje a vojna – Pápež uteká z Ríma – Zjavenie nového pápeža a Veľkého kráľa – 3 dni temnoty– Doba mieru –  Zjavenie Antikrista

 

P.S.: Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.

 

 

 

Temné sily sa obracajú proti Veľkej Británii

27.10.2022

Úmrtie kráľovnej Alžbety II. bola už druhá veľká strata Británie v priebehu len niekoľkých mesiacov. Totižto len v minulom roku zomrel… James Bond. Áno, presne tak. Nezomrel doterajší predstaviteľ Jamesa Bonda – Daniel Craig – ale priamo sám agent 007 a to na konci poslednej bondovky s jemne zavádzajúcim názvom „Nie je čas zomrieť“, keď sa nechal, čoby [...]

Čo hovorí kartička „Epidémia“ z kartovej hry „Illuminati“ (1995) ?

26.11.2021

Kedysi sa o kartovej hre s názvom „Illuminati“ hovorilo veľmi veľa – a to zvlášť v súvislosti s veľmi podivnou kartou (v celej sade ich je asi 400), ktorá akoby poukazovala na teroristické útoky z 11. septembra 2001, pričom… kartová hra dokázateľne pochádza z pred roka 1996. Všetkých 400 kariet z hry je mimoriadne bizarných. Cítiť z nich nielen zlo a škodoradosť, [...]

K pamiatke dňa invázie do Československa z roku 1968 – zasväťme Rusko!

21.08.2021

Dnes je to po prvý krát, čo si Slovenská republika oficiálne pripomína inváziu spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy do Československa takzvaným pamätným dňom. Invázia bola reakciou na takzvanú „Pražskú jar“ vedenú Alexandrom Dubčekom a vypukla v noci z 20. na 21. augusta 1968, kedy vojská piatich krajín na čele so ZSSR obsadili kľúčové body po celom [...]

Ján Budaj

Envirorezort preberie od lesníkov ďalšie pozemky. Budaj ohlásil tri národné parky, ktoré prejdú zonáciou

03.12.2022 17:25

Šéf ministerstva Ján Budaj prezradil aj ďalšiu ambíciu - chce vymenovať aj úplne nový národný park.

ALDE

Európski liberáli prijali v Bratislave rezolúciu o právach pre LGBTI+ ľudí

03.12.2022 17:02

Navrhovateľom rezolúcie bolo hnutie Progresívne Slovensko. Je reakciou na nedávny teroristický útok na Zámockej.

Peter Pellegrini, Richard Sulík

Politológ: Spolupráca SaS s Hlasom je politická realita. Ďalšie dýky do chrbta koalícia prežiť nemusí

03.12.2022 17:00

Hlas je pre Sulíka to najmenšie zlo a vládu s Petrom Pellegrinim by aktuálne zrejme uprednostnil pred vládou s Igorom Matovičom.

Miroslav Kollár / Spolu /

Spolu bude na sneme riešiť postup do volieb, má prísť aj Dzurinda

03.12.2022 15:21

Šéf strany Miroslav Kollár hovorí o spolupráci stredopravých strán.Tvrdí, že Dzurindov politický projekt je ideovo pripravený.

Matej Gavlák

POZRITE TIEŽ: matejgavlak.eu/

Štatistiky blogu

Počet článkov: 80
Celková čítanosť: 518990x
Priemerná čítanosť článkov: 6487x

Autor blogu

Kategórie