Založ si blog

Tresty pre najbezbožnejšiu generáciu budú príšerné

Tento blog vediem už od roku 2014 a som Pravde vďačný za príležitosť, ktorú mi poskytla, aj keď si uvedomujem, že nepatrím k jej preferovanému prúdu.

To ale vôbec nevadí.

Na tomto blogu som sa vždy snažil poukázať, že v katolíckom svete existujú vzájomne sa doplňujúce proroctvá, ktoré nám poodkrývajú budúcnosť – Boh svojim verným vždy vyjaví svoje zámery, veď na tom je postavený celý Starý zákon: Boh vyjadruje prorokom (Izaiášovi, Jeremiášovi, Amosovi a mnohým, mnohým ďalším), čo čaká Jeho ľud, ak Ho bude poslúchať; a naopak, čo môže očakávať, ak Ho nebude poslúchať. Všetky Svoje hrozby pritom vyplnil.

Každý pokrstený katolík – či už verí, alebo neverí, či chodí do kostola, alebo nie – je v Novom Zákone to isté, čo bol každý rodený Žid v Starom Zákone. Sme Boží ľud – či sa to niekomu páči, alebo nie – a podľa toho nás aj Boh berie.

Žijeme v najbezbožnejšej generácii defacto od Ježišovho zmŕtvychvstania a niektoré proroctvá hovoria, že sme horší, ak generácia zničená veľkou potopou. Čo teda katolícke proroctvá súhrnne hovoria o trestoch pre „najbezbožnejšiu generáciu“?

 

Aké tresty teda môže očakávať najskazenejšia generácia, ak sa neobráti?

Najprv na Zem dopadnú kusy akejsi rozpadnutej kométy. Už tie samy o sebe spôsobia hroznú deštrukciu na rôznych miestach a obrovské prílivové vlny, ALE – skutočne dôležitý bude úkaz: vďaka dopadom sa do atmosféry dostanú jemné čiastočky zeminy a tie spôsobia úkaz tak-zvaného „krvavého Mesiaca“.

 

Rusko (+ spojenci) sa stane bičom všetkých národov. To hovoria všetky katolícke proroctvá, najdôležitejšie z nich je to Fatimské. Rusi započnú vojnu a použijú v nej všetky zbrane, ktorými sa toľko chvastajú – a aj tie, ktorými sa nechvastajú.

Použité budú, samozrejme, nukleárne zbrane. No nie len tie.

Použité budú zbrane na zmenu počasia – najbezbožnejšia generácia bude hynúť v masívnych prílivových vlnách, v zemetraseniach, sopkami, búrkami, tornádami. Všetko umelo vyvolanými.

Najbezbožnejšia generácia bude hynúť od hladu a od smädu, od vyčerpania a rukami cudzokrajných vojakov a anarchistov.

Najbezbožnejšia generácia bude hynúť v ohni – Množstvo hriešnikov je ako nahromadená kúdeľ, ich koniec bude ohnivý plameň.(Sir 21:10)

 

Najhoršou zbraňou, ktorá ale bude nasadená, budú chemické a biologické zbrane. Vojenské lietadlá budú na padákoch zhadzovať malé čierne skrinky a tie sa tesne pred dopadom na zem otvoria a vysype sa z nich žltý, alebo zelený prášok. Každý, kto sa s touto látkou dostane do kontaktu, sa nakazí chorobou podobnou malomocenstvu – telo mu bude odumierať doslova zaživa.

Vypadá to tak, že všetky tie zombie filmy sú spôsobom, akým sa okultné elity – ktoré za tým všetkým stoja (a áno, stoja aj za Putinom a Xi Jinpingom) – vysmievajú ľuďom; lebo presne to na nich chystajú.

 

Čechy

O Čechách je toho predpovedané naozaj veľa.

Čoby najbezbožnejší národ z bezbožných, zachránia sa len tí, ktorí z Čiech utečú do okolitých ešte aspoň trochu veriacich krajín/krajov: do Bavorska, do Poľska, na sever Slovenska.

Zatiaľ čo iné mestá sa budú dať obnoviť, Praha sa po akomsi silnom výbuchu prepadne kamsi do zeme. (Oráči budú orať a hovoriť: „Tu stála Praha“ – slepý mladík z Prahy).

Príde deň, kedy celé Čechy budú  horieť ako slamená stodola.

V Čechách vybuchne akási strašne silná bomba a tá spôsobí, že sa nad krajinou zjaví mohutný ohnivý kríž. Ľudia, keď to uvidia, budú nariekať – „tak predsa je to pravda, kresťanstvo bolo predsa pravdivé“ – ale už bude pre nich neskoro.

Keď sa vojna skončí, v Čechách bude žiť viacej Nemcov, ako samotných Čechov.

 

Preživší

Ku konci vojny bude ešte jedna úplne nadprirodzená udalosť zvaná Tri dni temnoty. Je predpovedané, že toto všetko prežije len 1 z 10 – tzn. 700 miliónov ľudí po celom svete.

Tí, čo prežijú, budú vo veľkej väčšine len dobrí pokrstení katolíci.

To znamená, že 2/3 zlých a neverných pokrstených katolíkov zahynie spolu s nekatolíkmi.

Samozrejme, bude aj veľa martýrov – tí však budú vzatí rovno do Neba.

Tí, čo prežijú, teda vytvoria novú katolícku generáciu, bohabojnejšiu než aká kedy existovala.

Všetky štáty budú katolícke a budú uznávať bohabojného a svätého pápeža – a to aj Anglicko, Čína a Rusko.

 

 

Boli ste varovaní.

Zmierte sa s Bohom. (Je to tá najlepšia rada, akú môžete dostať)

Lebo tento život je tak či tak dočasný – večný je až ten druhý život – v Nebi, alebo v Zatratení.

 

(P.S. Mimo zanechania hriechov sa treba veľa modliť svätý ruženec a činiť odprosujúce pokánie)

 

Pán zošle na teba kliatbu, zmätok a hrôzu na všetky práce, ktoré budeš konať, kým ťa neumorí a rýchle nevyhubí pre tvoje ohavné skutky, ktorými si sa mu spreneveril. 21 Pán dopustí na teba mor, kým ťa celkom nevyhubí z krajiny, do ktorej sa uberáš, aby si ju vlastnil. 22 Pán ťa bude biť suchotami, horúčkou, zimnicou, zápalmi, páľavou, nakazeným povetrím a hrdzou a bude ťa prenasledovať, kým nezahynieš. 23 Nebo, čo je nad tebou, bude medené a zem, po ktorej chodíš, bude železná. 24 Pán zošle piesok namiesto dažďa na tvoju zem a z neba bude na teba padať popol, dokiaľ nebudeš zničený. 25 Pán ťa nechá padnúť pred tvojimi nepriateľmi, po jednej ceste proti nim vytiahneš, ale po siedmich budeš utekať a rozprášený budeš po všetkých krajinách zeme. 26 Tvoje mŕtvoly budú za pokrm všetkému nebeskému vtáctvu a divým zverom a nebude toho, kto by ich odohnal. 27 Pán ťa zraní egyptskými vredmi a morovými hľuzami, prašinou a svrabom tak, že sa z toho nevyliečiš. 28 Pán ťa zraní bláznovstvom, slepotou a šialenstvom, 29 takže budeš za jasného dňa matať, ako mace slepý vo svojej tme, ale svoju cestu nenájdeš. 

Dt 28: 21-29

 

32 Tvoji synovia a tvoje dcéry sa dostanú ako korisť cudziemu národu; tvoje oči budú na to hľadieť, od stáleho žiaľu budeš hynúť, ale nič proti tomu nezmôžeš. 33 Úrodu tvojej zeme a všetku tvoju námahu zje národ, ktorý nepoznáš, teba však budú stále haniť a potláčať 34 a budeš bez vedomia od hrôzy z toho, čo uvidia tvoje oči. 35 Pán ťa raní jedovatými vredmi na kolenách a stehnách, takže od päty až po temä neostane na tebe nič zdravého.

Dt 28: 32-35

 

48 Preto o hlade, smäde, nahote a vo všetkom nedostatku budeš slúžiť svojmu nepriateľovi, ktorého na teba pošle Pán; železné jarmo uvalí na tvoju šiju, kým ťa nezničí. 49 Pán dovedie na teba cudzí národ zďaleka, z končín zeme, ktorý priletí ako orol. Národ, ktorého reči neporozumieš, 50 národ ukrutný, čo neušetrí starca, ani sa nezmiluje nad deckom. 51 Pohlce plody tvojho dobytka a úrodu tvojej zeme, takže zahynieš; neponechá ti ani pšenicu, ani olej, ani stáda dobytka, ani čriedy oviec, kým ťa celkom nezničí. 52 Obkolesí ťa vo všetkých tvojich mestách, zničí všetky tvoje vysoké a pevné hradby, na ktoré si sa spoliehal, v celej tvojej krajine. Obkľúčený budeš vo všetkých bydliskách po celej tvojej krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. 53 V stave obkľúčenia z úzkosti a biedy, ktorou ťa bude nepriateľ trápiť, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh.

Dt 28: 48-53

 

58 Ak nebudeš zachovávať a plniť všetky slová tohto zákona, ktoré sú napísané v tejto knihe, a ak sa nebudeš báť toho slávneho a strašného mena, Pána, svojho Boha, 59 Pán rozmnoží tvoje rany a rany tvojho potomstva, rany veľké a ustavičné, choroby strašné a trvalé. 60 Dopustí na teba všetky egyptské pohromy, ktorých si sa bál, a budú visieť na tebe. 61 K tomu ešte Pán privedie na teba všetky choroby a rany, ktoré nie sú napísané v tejto knihe, kým ťa nezničí. 62 A zostane z vás len máločo, hoci predtým vás bolo tak mnoho ako hviezd na nebi, lebo si nepočúval hlas Pána, svojho Boha.

Dt 28: 58-62

 

Do blízkosti Zeme sa rúti „rozpadnutá kométa“ nie nepodobná tým z katolíckych proroctiev

31.10.2023

Jedným zo znamení veľkého Božieho trestu na túto skazenú generáciu – nukleárnej 3. svetovej vojny – má byť podľa katolíckych proroctiev aj akási „rozpadnutá kométa“, ktorej úlomky budú dopadať na Zem. Médiá priniesli správu, že veľmi podobný objekt sa práve rúti do našej Slnečnej sústavy. Kométy vždy boli znamením Božieho trestu Každý deň [...]

Memorandum o potrebe zbližovania stredoeurópskych národov na báze národno-konzervatívnych hodnôt

30.10.2023

(vypracoval Matej Gavlák, 30.10. 2023) Na zachovanie našich starobylých národov je potreba zmena uvažovania a zmena taktiky stredoeurópskych národno-konzervatívnych síl. 1) Politická realita stredoeurópskeho priestoru a) Geopoliticky a historicky je stredná Európa do značnej miery jeden celok s veľmi podobnou mentalitou, podobnými problémami a podobnými [...]

Nové informácie o identite predpovedaného Veľkého katolíckeho monarchu a aj to kedy možno vystúpi

09.09.2023

Tento blog sa už pred mnohými rokmi venoval proroctvám o akomsi „Veľkom katolíckom monarchovi“, ktorý príde z Francúzska, aby zachránil katolícku Cirkev a európsku civilizáciu pred ich úplným kolapsom. Každým dňom je jasnejšie, že sa k týmto udalostiam blížime míľovými krokmi. Hoci je identita tejto osoby stále neznáma, teraz na svetlo svetla vyplávali nové [...]

SR Bratislava DOD NRSR parlament verejnosť BAX

Sú slovenskí poslanci najväčší papaláši? Estónski kolegovia im môžu závidieť, nemeckým by sa ich výhody zdali smiešne

09.12.2023 06:30

Poslanci Národnej rady majú v porovnaní s väčšinou Slovákov nadpriemerne dobré pracovné podmienky.

Ukrajina

WSJ: Ukrajina stráca, ďalšej protiofenzívy možno nebude schopná do roku 2025

09.12.2023 05:00

Kyjev prechádza do defenzívy. Jeho ozbrojené sily sa možno budú dlhší čas iba snažiť zastaviť ruský postup.

Vladimir Putin

Dostihy s jedným koňom, zosmiešnil Biely dom snahu Putina o znovuzvolenie

08.12.2023 23:14

Podľa Washingtonu je veľmi nepravdepodobné, že výsledok ruských prezidentských volieb bude ohrozený.