Založ si blog

Tresty pre najbezbožnejšiu generáciu budú príšerné

Tento blog vediem už od roku 2014 a som Pravde vďačný za príležitosť, ktorú mi poskytla, aj keď si uvedomujem, že nepatrím k jej preferovanému prúdu.

To ale vôbec nevadí.

Na tomto blogu som sa vždy snažil poukázať, že v katolíckom svete existujú vzájomne sa doplňujúce proroctvá, ktoré nám poodkrývajú budúcnosť – Boh svojim verným vždy vyjaví svoje zámery, veď na tom je postavený celý Starý zákon: Boh vyjadruje prorokom (Izaiášovi, Jeremiášovi, Amosovi a mnohým, mnohým ďalším), čo čaká Jeho ľud, ak Ho bude poslúchať; a naopak, čo môže očakávať, ak Ho nebude poslúchať. Všetky Svoje hrozby pritom vyplnil.

Každý pokrstený katolík – či už verí, alebo neverí, či chodí do kostola, alebo nie – je v Novom Zákone to isté, čo bol každý rodený Žid v Starom Zákone. Sme Boží ľud – či sa to niekomu páči, alebo nie – a podľa toho nás aj Boh berie.

Žijeme v najbezbožnejšej generácii defacto od Ježišovho zmŕtvychvstania a niektoré proroctvá hovoria, že sme horší, ak generácia zničená veľkou potopou. Čo teda katolícke proroctvá súhrnne hovoria o trestoch pre „najbezbožnejšiu generáciu“?

 

Aké tresty teda môže očakávať najskazenejšia generácia, ak sa neobráti?

Najprv na Zem dopadnú kusy akejsi rozpadnutej kométy. Už tie samy o sebe spôsobia hroznú deštrukciu na rôznych miestach a obrovské prílivové vlny, ALE – skutočne dôležitý bude úkaz: vďaka dopadom sa do atmosféry dostanú jemné čiastočky zeminy a tie spôsobia úkaz tak-zvaného „krvavého Mesiaca“.

 

Rusko (+ spojenci) sa stane bičom všetkých národov. To hovoria všetky katolícke proroctvá, najdôležitejšie z nich je to Fatimské. Rusi započnú vojnu a použijú v nej všetky zbrane, ktorými sa toľko chvastajú – a aj tie, ktorými sa nechvastajú.

Použité budú, samozrejme, nukleárne zbrane. No nie len tie.

Použité budú zbrane na zmenu počasia – najbezbožnejšia generácia bude hynúť v masívnych prílivových vlnách, v zemetraseniach, sopkami, búrkami, tornádami. Všetko umelo vyvolanými.

Najbezbožnejšia generácia bude hynúť od hladu a od smädu, od vyčerpania a rukami cudzokrajných vojakov a anarchistov.

Najbezbožnejšia generácia bude hynúť v ohni – Množstvo hriešnikov je ako nahromadená kúdeľ, ich koniec bude ohnivý plameň.(Sir 21:10)

 

Najhoršou zbraňou, ktorá ale bude nasadená, budú chemické a biologické zbrane. Vojenské lietadlá budú na padákoch zhadzovať malé čierne skrinky a tie sa tesne pred dopadom na zem otvoria a vysype sa z nich žltý, alebo zelený prášok. Každý, kto sa s touto látkou dostane do kontaktu, sa nakazí chorobou podobnou malomocenstvu – telo mu bude odumierať doslova zaživa.

Vypadá to tak, že všetky tie zombie filmy sú spôsobom, akým sa okultné elity – ktoré za tým všetkým stoja (a áno, stoja aj za Putinom a Xi Jinpingom) – vysmievajú ľuďom; lebo presne to na nich chystajú.

 

Čechy

O Čechách je toho predpovedané naozaj veľa.

Čoby najbezbožnejší národ z bezbožných, zachránia sa len tí, ktorí z Čiech utečú do okolitých ešte aspoň trochu veriacich krajín/krajov: do Bavorska, do Poľska, na sever Slovenska.

Zatiaľ čo iné mestá sa budú dať obnoviť, Praha sa po akomsi silnom výbuchu prepadne kamsi do zeme. (Oráči budú orať a hovoriť: „Tu stála Praha“ – slepý mladík z Prahy).

Príde deň, kedy celé Čechy budú  horieť ako slamená stodola.

V Čechách vybuchne akási strašne silná bomba a tá spôsobí, že sa nad krajinou zjaví mohutný ohnivý kríž. Ľudia, keď to uvidia, budú nariekať – „tak predsa je to pravda, kresťanstvo bolo predsa pravdivé“ – ale už bude pre nich neskoro.

Keď sa vojna skončí, v Čechách bude žiť viacej Nemcov, ako samotných Čechov.

 

Preživší

Ku konci vojny bude ešte jedna úplne nadprirodzená udalosť zvaná Tri dni temnoty. Je predpovedané, že toto všetko prežije len 1 z 10 – tzn. 700 miliónov ľudí po celom svete.

Tí, čo prežijú, budú vo veľkej väčšine len dobrí pokrstení katolíci.

To znamená, že 2/3 zlých a neverných pokrstených katolíkov zahynie spolu s nekatolíkmi.

Samozrejme, bude aj veľa martýrov – tí však budú vzatí rovno do Neba.

Tí, čo prežijú, teda vytvoria novú katolícku generáciu, bohabojnejšiu než aká kedy existovala.

Všetky štáty budú katolícke a budú uznávať bohabojného a svätého pápeža – a to aj Anglicko, Čína a Rusko.

 

 

Boli ste varovaní.

Zmierte sa s Bohom. (Je to tá najlepšia rada, akú môžete dostať)

Lebo tento život je tak či tak dočasný – večný je až ten druhý život – v Nebi, alebo v Zatratení.

 

(P.S. Mimo zanechania hriechov sa treba veľa modliť svätý ruženec a činiť odprosujúce pokánie)

 

Pán zošle na teba kliatbu, zmätok a hrôzu na všetky práce, ktoré budeš konať, kým ťa neumorí a rýchle nevyhubí pre tvoje ohavné skutky, ktorými si sa mu spreneveril. 21 Pán dopustí na teba mor, kým ťa celkom nevyhubí z krajiny, do ktorej sa uberáš, aby si ju vlastnil. 22 Pán ťa bude biť suchotami, horúčkou, zimnicou, zápalmi, páľavou, nakazeným povetrím a hrdzou a bude ťa prenasledovať, kým nezahynieš. 23 Nebo, čo je nad tebou, bude medené a zem, po ktorej chodíš, bude železná. 24 Pán zošle piesok namiesto dažďa na tvoju zem a z neba bude na teba padať popol, dokiaľ nebudeš zničený. 25 Pán ťa nechá padnúť pred tvojimi nepriateľmi, po jednej ceste proti nim vytiahneš, ale po siedmich budeš utekať a rozprášený budeš po všetkých krajinách zeme. 26 Tvoje mŕtvoly budú za pokrm všetkému nebeskému vtáctvu a divým zverom a nebude toho, kto by ich odohnal. 27 Pán ťa zraní egyptskými vredmi a morovými hľuzami, prašinou a svrabom tak, že sa z toho nevyliečiš. 28 Pán ťa zraní bláznovstvom, slepotou a šialenstvom, 29 takže budeš za jasného dňa matať, ako mace slepý vo svojej tme, ale svoju cestu nenájdeš. 

Dt 28: 21-29

 

32 Tvoji synovia a tvoje dcéry sa dostanú ako korisť cudziemu národu; tvoje oči budú na to hľadieť, od stáleho žiaľu budeš hynúť, ale nič proti tomu nezmôžeš. 33 Úrodu tvojej zeme a všetku tvoju námahu zje národ, ktorý nepoznáš, teba však budú stále haniť a potláčať 34 a budeš bez vedomia od hrôzy z toho, čo uvidia tvoje oči. 35 Pán ťa raní jedovatými vredmi na kolenách a stehnách, takže od päty až po temä neostane na tebe nič zdravého.

Dt 28: 32-35

 

48 Preto o hlade, smäde, nahote a vo všetkom nedostatku budeš slúžiť svojmu nepriateľovi, ktorého na teba pošle Pán; železné jarmo uvalí na tvoju šiju, kým ťa nezničí. 49 Pán dovedie na teba cudzí národ zďaleka, z končín zeme, ktorý priletí ako orol. Národ, ktorého reči neporozumieš, 50 národ ukrutný, čo neušetrí starca, ani sa nezmiluje nad deckom. 51 Pohlce plody tvojho dobytka a úrodu tvojej zeme, takže zahynieš; neponechá ti ani pšenicu, ani olej, ani stáda dobytka, ani čriedy oviec, kým ťa celkom nezničí. 52 Obkolesí ťa vo všetkých tvojich mestách, zničí všetky tvoje vysoké a pevné hradby, na ktoré si sa spoliehal, v celej tvojej krajine. Obkľúčený budeš vo všetkých bydliskách po celej tvojej krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. 53 V stave obkľúčenia z úzkosti a biedy, ktorou ťa bude nepriateľ trápiť, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh.

Dt 28: 48-53

 

58 Ak nebudeš zachovávať a plniť všetky slová tohto zákona, ktoré sú napísané v tejto knihe, a ak sa nebudeš báť toho slávneho a strašného mena, Pána, svojho Boha, 59 Pán rozmnoží tvoje rany a rany tvojho potomstva, rany veľké a ustavičné, choroby strašné a trvalé. 60 Dopustí na teba všetky egyptské pohromy, ktorých si sa bál, a budú visieť na tebe. 61 K tomu ešte Pán privedie na teba všetky choroby a rany, ktoré nie sú napísané v tejto knihe, kým ťa nezničí. 62 A zostane z vás len máločo, hoci predtým vás bolo tak mnoho ako hviezd na nebi, lebo si nepočúval hlas Pána, svojho Boha.

Dt 28: 58-62

 

Najhoršie svedectvo o pekle aké som kedy počul

08.05.2024

Témou pekla a toho ako vyzerá som sa zaoberal viac krát. Napísal som o svedectve sv. Dona Bosca na svojej stránke, či akési zhrnutie od exorcistov pre portál christianitas.sk. Ale svedectvo aké poskytol istý Afroameričan z Chicaga, bývalý člen miestneho drogového kartelu, je to najdesivejšie čo som kedy počul a úprimne – mal som dosť. Tento článok píšem čisto ako [...]

Príručka, ako sa zachovať počas nukleárneho a chemického útoku

10.04.2024

V období studenej vojny boli výcviky prežitia nukleárneho či chemického útoku vcelku bežnou praxou na školách a v zamestnaniach. Dnes však žijeme v dobe, kedy sa o podobných veciach už takmer 30 rokov nehovorí a tak nikto presne nevie, ako by sa mal v prípade podobných katastrofických scenárov zachovať. Možno by preto bolo dobré si nejaké veci pripomenúť. [...]

Nové predpovede odborníkov naznačujú, že budúca veľká vojna sa bude nápadne podobať na tú opísanú v katolíckych proroctvách

18.01.2024

Jedným skutočne zaujímavým kanálom na youtube je ten s názvom Whatifaltist, ktorý prevádzkuje kanadsko-americký polyhystor Rudyard Lynch. O kanály som písal v súvislosti s jedným jeho videom o prínose kresťanstva pre civilizácie: „Kresťanstvo upadá kvôli svojej otvorenosti voči nekresťanskému svetu a snahe odbúravať aj posledné povinnosti“ – (christianitas.sk) V [...]

kuchajda, Olympijský deň

Areál Kuchajdy v bratislavskom Novom Meste bude patriť Olympijskému festivalu

18.07.2024 09:35

Počas 17 dní sa odprezentujú takmer tri desiatky športov, ktoré si budú môcť návštevníci vyskúšať.

Ursula von der Leyenová

Leyenová chce v EÚ udržať demokratický stred: Všetci sa potrebujeme zmobilizovať s jasným cieľom

18.07.2024 09:25

Najväčšie výzvy našej doby, ako je bezpečnosť či zmena klímy, možno podľa nej riešiť len spoločne.

brexit, eú, veľká británia, vlajka, zástava, európa

Spojené kráľovstvo hostí európskych lídrov. Kmec: Slovensko sa chce podieľať na obnove Ukrajiny

18.07.2024 09:06, aktualizované: 09:18

Fiala na summite podpíše so Zelenským bezpečnostnú dohodu medzi Českom a Ukrajinou.

Nancy Pelosiová

Pelosiová nešetrila Bidena: Podľa prieskumov nemôžeš Trumpa poraziť

18.07.2024 08:04, aktualizované: 09:32

Bidenovo pokračovanie v kampani by podľa Pelosiovej mohlo tiež zmariť šance demokratov na získanie väčšiny v Snemovni reprezentantov.